ŘSD postup stavebních prací křižovatky Rádelský Mlýn nezmění

LIBERECKÝ KRAJ – V březnu letošního roku bude zahájena přestavba mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn na silnici I/35 mezi Turnovem a Libercem. Liberecký kraj ve svém vyjádření ze začátku února odmítl akceptovat objízdné trasy, stejně jako dobu uzavírky navrhované Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (ŘSD).

O nesouhlasu kraje jsme vás informovali ZDE. Na toto stanovisko nyní ŘSD reagovalo. „Musíme vyvrátit nepravdivé informace, které se objevily v médiích, že ŘSD v případě stavby selhalo. To není v žádném případě pravda. Naopak připravilo stavbu v rekordním čase a již v loňském roce v předstihu vybudovalo přejezdy středních dělících pásů, vykácelo zeleň a připravilo bodové pole s nejvyšší mírou přesnosti. To vše za provozu a s minimálním dopravním omezením,“ uvádí ŘSD ve svém vyjádření.

Podle ŘSD se zástupci dotčených orgánů účastnili všech jednání během projednávání stavby a měli možnost vznést připomínky k předložené dokumentaci. Jejich stanoviska byla do dokumentace zapracována a bylo zřejmé, k jakým omezením při přestavbě mimoúrovňové křižovatky dojde. Právoplatné územní rozhodnutí a stavební povolení je toho důkazem.

V průběhu stavby nebude provoz na silnici I/35 přerušen, omezí se počet jízdních pruhů v každém směru a doprava bude postupně převáděna z pravého do levého jízdního pásu podle postupu prací. Během stavby bude muset být uzavřeno napojení na Jablonec n. N. prostřednictvím silnice I/65. Objízdné trasy zejména pro nákladní dopravu budou vedeny od Prahy po silnici I/35 přes Liberec a dále po silnici I/14 do Jablonce n. N., což znamená prodloužení jízdy o 12 km a cca 10 min.

Motoristé směřující východně od Jablonce n. N. pak budou moci případně využít objízdnou trasu vedoucí od Turnova po silnici I/10 do Tanvaldu a dále po silnici I/14 do Jablonce n. N, což znamená prodloužení jízdy o 24 km a cca 32 min. Na základě aktuálního projednávání s krajskými orgány je doplněná ještě objízdná trasa využívající krajskou silnici II/287, což znamená prodloužení jízdy o 12 km a cca 20 min. ŘSD ČR bude aktivně jednat se zhotovitelem stavby o případném zkrácení uzavírky silnice I/65.

V zimě budou stavební práce přerušeny na hlavní trase a provoz na silnici I/35 bude veden v režimu 2+2 jízdní pruhy. O zimní přestávku se však lhůta pro výstavbu neprodlužuje. V případě vhodných klimatických podmínek budou práce probíhat mimo hlavní trasu bez omezení provozu, především v prostoru uzavření silnice I/65.

Stavba má být uvedena do provozu nejpozději v polovině roku 2022, dokončovací práce budou probíhat již za plného provozu. K požadavku kraje, aby stavební práce probíhaly ve dvousměnném provozu v režimu 16 hodin a 7 dní v týdnu, se ŘSD nevyjádřilo. „Je samozřejmě zájmem všech dotčených, aby stavební omezení trvala pouze nezbytně nutnou dobu a byla zkrácena na minimum,“ uvádí ŘSD ve své zprávě.

Foto: ŘSD ČR