Skvostný klášter Kladruby na seznamu UNESCO nechtějí!

Zdroj: klasterkladruby.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ – Architektonický skvost klášter Kladruby v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí, na jejímž konci budou obnovené exteriéry a interiéry Nového a Starého konventu včetně nových prohlídkových tras zaměřených na klášterní život a působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech.

Dle bývalého starosty Stříbra a nynějšího poslance Václava Votavy si toto dílo, na jehož stavbě se podílel geniální česko-italský barokní architekt Jan Blažej Santini i neméně známý Kilián Ignác Dientzenhofer, zasluhuje zápis na seznam světového dědictví UNESCO a o jeho získání již téměř sedm let usiluje. Zápis na prestižní seznam by přivítala i správa kladrubského kláštera. Klášter o zápis na seznam UNESCO žádal již před pětadvaceti lety, ale nakonec nebyl vybrán.

Z ministerstva kultury zaznělo, že usilování o zápis Kladrub na seznam UNESCO je už zbytečné, mimo jiné i proto, že klášter o něj už před pětadvaceti lety žádal, a nakonec nebyl vybrán. „Platí takové pravidlo, že oni se nevrací k tomu, co už jednou takto zkoumali. Zároveň platí ještě jeden princip, který se v poslední době hlásá velmi kategoricky. V UNESCO je už dnes příliš mnoho památek z Evropy sakrálního typu, a je potřeba vybírat z jiných kontinentů a jiné typy, než jsou sakrální stavby,“ vysvětlil ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Podle náměstka ministra kultury Vlastislava Ourody by Kladruby mohly usilovat spíše o získání značky European Heritage Label. Tou Evropská unie označuje památky, které symbolizují evropské hodnoty a kulturní dědictví. „European Heritage Label si hlavně klade za cíl posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi. Proto je velmi důležité přijít s nějakým tématem, které toto naplňuje. Téma lze uchopit na základě toho, že je zde skvělá barokní architektura nebo budeme zdůrazňovat Benediktinský řád,“ uvedl Vlastislav Ouroda.

Národní památkový ústav, který kladrubský klášter spravuje, bude takové spojující téma hledat, jak potvrdil ředitel územní památkové správy NPÚ Petr Pavelec: „V současné době shromažďujeme náměty. Téma Santini, sakrální a kulturní cesty, to jsou záležitosti, které budeme, určitě ve větší míře než doteď, chtít v prostoru Evropské kulturní značky prosazovat.“ Nominaci je možné podat, až bude celé téma řádně promyšleno a prodiskutováno i s partnery z dalších zemí. Ministerstvo kultury pak nominaci na národní úrovni předloží komisi, která ji doporučí. Potom teprve nastane hodnotící proces na evropské úrovni, který může trvat v řádu několik jednotek let.

Zdroj: NPÚ