U Pasohlávek vyrůstá Brána do Římské říše

Foto: Ladislav Gál

BRNO-VENKOV – Na území Pasohlávek na úpatí Pálavy se letos v červnu otevře stálá expozice přibližující působení římských legií na jižní Moravě na počátku našeho letopočtu.

Archeologický ústav Akademie věd České republiky tam staví návštěvnické centrum za 30 milionů korun. Jak uvedl vedoucí Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů z archeologického ústavu Akademie věd v Brně Balázs Komoróczy, návštěvnické centrum Mušov se bude jmenovat Brána do Římské říše a představí interaktivní a živou formou dějiny archeologického výzkumu v lokalitě, samotné nálezy i význam Hradiska u Mušova. Stavba centra začala loni v květnu a sídlí přímo v prostředí archeologického naleziště. Samotná budova už je dokončená, pokračují práce na interiérech centra a jeho vybavení. „Informace chceme prezentovat živou formou, natočili jsme i speciální filmové smyčky o životě římských legií, k dispozici budou i dotykové plochy. Bude možné formu prezentace přizpůsobit i dětem z prvního a druhého stupně základní školy,“ dodal Komoróczy.

Název expozice Brána do Římské říše odkazuje na dlouholeté archeologické výzkumy v okolí Pasohlávek a zejména nález pozůstatků římských vojenských budov v Hradisku u Mušova. „Hradisko je nejautentičtějším římským nalezištěm na našem území,” uvedl Komoróczy. Archeologické centrum má přiblížit pobyt římských legií u nás. Hradisko u Pasohlávek bylo za vlády císaře Marka Aurelia nejsevernější výspou římského impéria ve střední Evropě. A přestože tu desátá legie působila jen pár let, vybudovala pevnost, jaká na území Moravy neměla obdoby. V zimě tu žilo na 20 tisíc vojáků, v létě, při vojenských taženích, až sto tisíc. Pro vojsko byl tábor zásobovací centrálou, nacházely se tu řemeslné dílny, nemocnice i lázně.

Působení Římanů na jihu Moravy už připomínají dvě naučné stezky v okolí Pasohlávek. Po vzniku návštěvnického centra plánuje archeologický ústav také pravidelný římsko-germánský festival, jehož první ročník se uskuteční o víkendu 18. až 19. září. V sousedství centra po dobu festivalu vyroste provizorní podoba římského tábora s vojáky i germánská osada. Návštěvníci tak uvidí nejen ukázku běžného života na začátku našeho letopočtu, ale také ukázky výcviku a boje. Součástí festivalu budou i přednášky a divadelní představení.

Foto: Ladislav Gál
římský festival v Petronel Carnuntum v Rakousku, zdroj: carnuntum.at