ZLIN AIRCRAFT porušil zákon na ochranu ovzduší, míní inspektoři. Firma dostala pokutu 120 tisíc

Ilustrační foto

OTROKOVICE – Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí v Brně uložili pokutu 120 tisíc korun výrobci letadel ZLIN AIRCRAFT v Otrokovicích. „Firma provozovala elektrickou vypalovací pec v lakovně bez povolení provozu, dále dostatečně často neměnila filtry s aktivním uhlím sloužící k zachycování emisí a v roce 2018 nedodržela každoroční interval pro jednorázové měření emisí celkového organického uhlíku. Porušila tak zákon na ochranu ovzduší,“ informovala dnes mluvčí České inspekce životního prostředí Alžběta Šírková.

Inspektoři při kontrole v červnu loňského roku zjistili, že lakovna používala elektrickou vypalovací pec bez příslušného povolení provozu. „V peci se vypalovaly výrobky, které byly nalakovány nátěrovými hmotami v lakovací a sušící kabině, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší. Tím pádem se zdrojem znečišťování ovzduší stala i elektrická pec jako součást technologického vybavení lakovny, kterou je možné provozovat jen na základě povolení provozu,“ popsala Šírková. Inspektoři také zjistili, že na dvou vzduchotechnických výstupech vedoucích z pece do venkovního ovzduší nebyly změřeny emise celkového organického uhlí k prokázání plnění emisních limitů.

Firma dále porušila dvě podmínky povolení provozu lakovny. Nedodržela počet předepsaných výměn aktivního uhlí v patronách, které jsou umístěné v lakovací a sušící kabině, a neudržovala požadovanou teplotu odpadní vzdušiny vedoucí do filtrů s náplní aktivního uhlí. „V rámci kontroly jsme zjistili, že v lakovací a sušící kabině probíhá sušení při teplotách v rozmezí od 30 do 60 °C, přičemž požadovaná teplota je maximálně do 25° C. Vyšší teploty způsobí, že uhlí do sebe nenasytí těkavé organické látky, které pak spolu s ním v podobě odpadní vzdušiny unikají do okolního ovzduší. Tím dochází k navýšení znečištění emisemi,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Brně Tomáš Augustin. Rozhodnutí nabylo právní moci letos v lednu.

Foto: Elektrická vypalovací pec, kterou firma provozovala bez povolení. Zdroj: ČIŽP