Do parků se vrátí ptactvo: V Plzni přibydou speciální ptačí budky!

Zdroj: pixabay.com

PLZEŇ – Naše město se zvelebuje, kultivuje k spokojenosti svých občanů. Má to ovšem i svá úskalí. V důsledku rozvoje města a změny krajiny bohužel ubývá drobného ptactva, které přichází o své přirozené podmínky.

V rámci údržby zeleně mizí přestárlé stromy, které sloužily ptactvu jako přirozené hnízdní dutiny, a tak vidět dříve běžné druhy, jako jsou třeba sýkory, špaček či vrabec v městských parcích je čím dál větší vzácností. Nyní přichází naděje, že se tito pěvci do parků zase vrátí. Své kroky v tomto směru už se rozhodl učinit MO Plzeň 3.  Starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka k tomu řekl: „Po odborné konzultaci s DES OP –  Záchrannou stanicí živočichů Plzeň jsme zakoupili speciální ptačí budky a budky pro netopýry, abychom vytvořili vhodnější podmínky pro hnízdění ptactva a na území MO Plzeň 3. Jednak tím prospějeme samotnému ptactvu a také tím oživíme městský prostor, zejména centrum města.“

Odbornou záštitu nad akcí včetně instalace budek realizovala Záchranná stanice živočichů Plzeň, která záměr obvodu velice vítá a podporuje. Vedoucí DES OP Záchranná stanice živočichů Plzeň Karel Makoň uvedl: „Cílem celé akce je nejenom nabídnout drobným pěvcům žijícím v parkovém okruhu kvalitní a bezpečné hnízdní možnosti, ale i výchovně působit na širokou veřejnost. Sady denně projde velké množství lidí a až uvidí, že město se stará o bydlení nejen svých lidských obyvatel, ale i těch ptačích, třeba si budou chtít stejnou budku pro své opeřence pořídit i oni.  Navíc hnízdící ptáci jsou určitým oživením lokality a indikátorem zdravého životního prostředí a stylu. Prostě zejména drobní zpěvní ptáci do parků a k zeleni podle mě patří.“

V rámci první etapy projektu se rozmístilo 24 budek do sadového parkového okruhu vnitřního města. Ty odborně instalovala Záchranná stanice živočichů Plzeň tak, aby nepřekážely, nepoškozovaly zeleň, a co nejvíce potěšily jak ty, pro které jsou určeny, tak i návštěvníky parku. Podle toho, jak ptáci a netopýři budky obsadí, tak bude obvod následovně ve městě pokračovat a to zejména v okrajových částech obvodu a multifunkčním areálu Škodaland. „Chceme jít příkladem a přistupovat zodpovědně k životnímu prostředí a byli bychom rádi, kdyby i občané, kteří k tomu mají vhodný prostor, pořídili pro ptactvo podobné budky, dodal starosta David Procházka.

Mapka osazených ptačích budek v sadovém okruhu (DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň )

Zdroj: město Plzeň, DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň