Stokoruna s chybějícím rohem nebo natržená dvoustovka. Můžete platit poškozenými penězi?

Ilustrační foto

Máte v peněžence natrženou stokorunu nebo ještě hůře pětistovku, kterou vám v zápalu výtvarné tvorby počmárala vaše ratolest. Pevně doufáte, že se vám podaří tuto bankovku nenápadně udat v obchodě. Na druhou stranu máte pocit provinění. Neměli byste správně ty peníze zanést do banky? Nebo berou v obchodě i peníze, jež mají nějakou tu vadu na kráse?

 Bankovky opotřebované oběhem

Nelze čekat, že bankovky budou neustále čisté a nažehlené, jako když vyjely z tiskárny. Nejkratší životnost mají tisícikoruny, dvousetkoruny a stokoruny. Ty vydrží údajně v oběhu nanejvýš pět let. Zákon o oběhu bankovek a mincí přesně vymezuje, kdy se jedná o opotřebenou bankovku. Jde především o pomačkané bankovky, bankovky zašpiněné hygienicky nezávadným materiálem (krev či exkrementy zde rozhodně nepatří), bankovky odřené či s ohmataným a roztřepeným okrajem.

 Není poškození jako poškození

A nyní se dostáváme od opotřebení k poškození, což je už jiné „kafe“. Zákon rozlišuje dva základní druhy poškození – běžné poškození a nestandardní poškození. Začneme od druhého typu, tedy poškození nestandardního. Zde patří bankovka, která je např. ohořelá nebo zetlelá, znatelně obarvená nebo odbarvená, poškozená hygienicky závadným materiálem (např. krví). Dále bankovka, která se skládá z více než dvou částí, rovněž bankovka, z níž zbylo pouze 50 % a méně nebo které chybí celý horní či spodní okraj. Běžná poškození jsou pak všechna ta, která nejsou nestandardní.

Kdo a kdy může peníze odmítnout

U podnikatelů, resp. obchodníků, je podstatné, jestli jsou fyzickými nebo právnickými osobami. Opotřebené bankovky (např. pokrčené či zašlé) od vás musí fyzické i právnické osoby přijmout. Zároveň také vy, jakožto spotřebitel v roli fyzické osoby, máte povinnost tyto bankovky přijímat. Takže pokud chcete, aby vám prodavačka vydala nažehlenou stokorunu místo její ohmatané papírové kolegyně, pak je to vyloženě na dobré vůli této dámy za pokladnou.

Běžně poškozené bankovky může fyzická osoba odmítnout, zatímco právnická osoba nikoli, do oběhu je však už nevrací. Jako na právnickou osobu můžete pohlížet také na směnárníka nebo banku. Takže v tomto případě prodavač (je-li právnickou osobou) musí ke své nevelké radosti přijmout také vaši bankovku s chybějícím rohem nebo natrhnutou, dále pak pomalovanou či popsanou. Nicméně  při tomto poškození musí být stále jasné, o jakou bankovku jde. Pokud bankovka není vkuse (je roztržená na dvě do sebe zapadající části apod.), právnická osoba ji může odmítnout, tj. v obchodě nejsou povinni vám ji vzít. V tomto případě ji musíte zanést do banky nebo do směnárny, kde vám ji vymění. Pokud budou odmítat, tuto povinnost jim ukládá zákon o oběhu bankovek a mincí. Vy však běžně poškozené peníze přijímat od nikoho nemusíte.

U nestandardně poškozených bankovek již platí přísnější režim. Povinnost převzít je mají zpravidla  pouze banky včetně ČNB a, což je pro vás podstatné, tentokrát bez náhrady.