Křivoklát: Prastarý hrad nebyl jen vězením, ale i dějištěm zakázané romantické lásky

Hrad Křivoklát

Vedle Karlštejna a Zvíkova patří Křivoklát mezi naše nejslavnější hrady. Právě Křivoklát jmenoval Karel IV. mezi “nezcizitelné korunní hrady” – v budoucnu nesměl být nikdy zastavován. Byl oblíbeným místem panovníků pro lovecké radovánky, ale vyřizovaly se tu i státní záležitosti. Není divu, že to sem panovníky přitahovalo – hrad se tyčí na vysokém ostrohu, a přece je jakoby schovaný v rozlehlých hvozdech. Dnes je hrad národní kulturní památkou.

Počátky hradu

O nejstarší minulosti hradu však existují pouze dohady. Zřejmě tu bývalo hradiště, na kterém pak na počátku 12. století vystavěl kníže Vladislav I. hrad. Již Přemysl Otakar I. tu vydával královské majestáty, stejně jako jeho následovníci. Svého času se zde měl odehrát pokus o vraždu Václava IV., a to prostřednictvím jedu. Každopádně se nepovedl a my se teď můžeme věnovat příjemnějším událostem, které se ku hradu váží – třeba lásce.

Zakázaná láska

Tento příběh není spojen s žádným českým králem – jde tu o arcivévodu Ferdinanda II. Tyrolského, mladšího syna císaře a krále Ferdinanda I. Habsburského. Roku 1547 mu byl otcem svěřen úřad císařského místodržícího v Čechách. Ale v životě vždy neprobíhá vše podle plánu – a tento syn se o rok později na říšském sněmu v Augsburgu velmi nevhodně zamiloval – a nešlo o pouhou avantýru, jak později dějiny ukázaly.

Jeho vyvolená Filipina Welserová byla sice z velmi bohaté, ale přece jen kupecké rodiny – chudá tedy byla urozeností.

Císařská rodina zuřila, pomocnou ruku však milencům podala Filipinina teta Kateřina z Lokšan, a kromě toho, že umožnila tajné schůzky, tak také roku 1557 tajnou svatbu na zámku v Březnici!

Teprve, když se jim narodil první syn Andreas, přiznali se císaři. To byl ale skandál. Ale co se stalo, nedá se odestát – císař se zachoval velmi umírněně – své manželství měli mladí ponechat v tajnosti a mohli se nastěhovat na Křivoklát, kde se narodil druhý syn Karel.

Temnější časy

Poté, co arcivévoda Ferdinand Tyrolský definitivně opustil Čechy, stával se hrad spíše státním vězením. Tak kupříkladu císař Rudolf II. zde věznil známého anglického alchymistu Edwarda Kelleyho. Podle jedné z legend se můžeme dozvědět, že tu byl zavřen ve věži – on ale na hradě pobýval v relativním pohodlí a dokonce zde měl laboratoř, kde pokračoval s výrobou zlata. Ale ani tak se mu tu nelíbilo.

Pokus o útěk skončil roztříštěno nohou, a i když ho císař omilostnil, Kelley si se svými kousky nedal pokoj. Nakonec skončil ve vězení v Mostě.

Tajné chodby a duchové

Podle pověstí byly pod hradem Křivoklátem, podobně jako je tomu i na jiných velkých hradech, prokopány podzemní chodby. Je v nich prý ukrytý zemský poklad, který zde byl uschován před husity. V základu velké věže byly prý nalezeny kameny se zvláštními značkami, o kterých se někteří badatelé domnívají, že by to mohla být znamení o vstupech do podzemních chodeb.

A strašidla? Podle několika svědectví zde jako v každém správném hradu straší – jde o nevysvětlitelné kroky na půdě, které lze zaslechnout, dále pocit tajemného dechu za hlavou a podobně. Je to možné, hrad má bohatou historii.

Křivoklát a filmaři

Natáčelo se zde poměrně často, mezi známé filmy patří Ohnivé ženy, Tři veteráni, Anděl Páně, Kouzelník Žito a řada dalších. Ze zahraniční produkce se jedná kupříkladu o Kletbu bratří Grimmů z roku 2005.

Karel Hynek Mácha

Hrad navštívil i Mácha v roce 1833, zároveň s Týřovem, Jivnem a Krakovcem – poznatky a zážitky z této cesty uplatnil poté v románu Křivoklad.