Písek řeší závadu na tabulích pro parkování. Známe podrobnosti!

Informační tabule pro parkování v Písku jsou již několik dní vypnuté (zdroj město Písek)

PÍSEK – Už několik dní jsou vypnuté světelné informační tabule, které jsou součástí parkovacího systému ve městě a dosud odkazovaly na volná místa na třech, respektive čtyřech parkovištích v širším centru města.

Obyvatelé města se začínají ptát, proč jsou tabule vypnuty. Na četné dotazy odpovídá vedoucí odboru investic a rozvoje Václav Filip: „V současné době řešíme poruchu na systému čítačů parkovacích míst v návaznosti na přenos dat do informačních cedulí pro řidiče. Podle vyjádření provozovatele se jedná o systémovou závadu na softwaru. Tabule začaly vykazovat velkou chybovost, která se nezlepšovala ani po týdenních kalibracích. Vzhledem k této skutečnosti jsme nechali raději světelnou navigaci, vyjma nového parkoviště u nemocnice, dočasně odpojit, aby nedocházelo k dezinformaci řidičů a s tím souvisejícím komplikacím.“

Problém město řeší s dodavatelem komponentů i správcem systému v rámci smluvních záruk a nebude to stát žádné další finanční prostředky. Správci systému byly s okamžitou platností pozastaveny veškeré platby vyplývající ze servisní smlouvy, a to až do odstranění závady. Z výše uvedených důvodů není možné do řešení zapojit žádnou další externí společnost, i když by se taková možnost mohla jevit jako efektivní. S velkou pravděpodobností bude výhledově změněn dodavatel softwaru a monitoringu parkovacích ploch.

„Po znovuspuštění systému předpokládáme, že dojde k významnému zlepšení monitoringu volných parkovacích míst na parkovišti P2 u Kulturního domu a také na parkovišti u pošty, kde byla chybovost nejvyšší,“ dodává Václav Filip.