Zmizelý klášter v Českém Dubu: Ukrývá se zde rozsáhlý labyrint podzemních chodeb?

Český Dub

Slyšeli jste o maltézských rytířích či johanitech? Jde o rytířský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského. Do Podještědí přivedl tento řád Havel z Lemberka (manžel svaté Zdislavy) ve 13. století.

Bývalá johanitská komenda

Město Český Dub vyrostlo kolem johanitské komendy (komenda či komturie je označení pro středověké sídlo rytířského či křižovnického řádu – zde tedy klášter).

Tato johanitská komenda však zanikla za husitských válek. Na místě, kde stála, byl vystavěn renesanční zámek, který ovšem v 19. století vyhořel, takže na místě nezbylo ze středověkého sídla zdánlivě nic. Na místě zámku byl vystavěn obyčejný činžovní dům.

Podzemní prostory

Komenda tak zanikla, ovšem její existenci potvrzovaly dosud kamenné gotické fragmenty a dr. Tomáš Edel, historik a archeolog, nakonec objevil v prostorách domu skutečně ztracený klášter.

Tento objekt měl být napojen na rozsáhlý systém podzemních chodeb. S jistotou víme zatím o jediné – jde o osmdesátimetrovou chodbu (tzv. Kancléřskou štolu), která vede ze sklepů komendy pod hradební zdí až k potoku Ještědka.

Kde se ale ukrývá vstup do skutečného podzemního labyrintu? Prý se snad nacházel v domečku před klášterem, tento domek ovšem už dnes nestojí. Ze sklepa domku se údajně dalo vejít do metr široké chodby, která ústila v kruhovém sále vysokém asi tři či čtyři metry. Do těchto prostor snad ústilo až dvanáct chodeb.

Johanité měli rozsáhlé znalosti stavby podzemních chodeb z křižáckých hradů ve Svaté zemi – že by těchto znalostí využili i zde?