Krakovec: Hrad podobný zámku byl v mnoha směrech jiný než ostatní sídla

Hrad Krakovec

Na zřícenině hradu Krakovec, vystavěného na ostrohu nad soutokem Krakovského a Šípského potoka, asi 15 km od Rakovníka, to dýchá romantikou. Však posloužil také filmařům – točily se zde třeba pohádky Ať žijí duchové či Princ a Večernice.

Historie

Zdá se, že gotický hrad Krakovec byl v letech 1381 – 1383 vybudován hlavně pro pohodlné bydlení a reprezentaci. Stavitelem byl přední rádce Václava IV., Jíra z Roztok a Křivoklátu. Tento bohatý šlechtic proto mohl nechat postavit hrad v tak rekordní době.

V průběhu dalších staletí byl hrad několikrát dobyt a pak zpustošen. Byl však vždy znova opraven. Jeho zánik ale nakonec způsobila bouře v roce 1783 – tehdejší majitelé Hildprandtové již však neměli na obnově zájem, a tak se hrad stal zříceninou.

Zajímavosti

Hrad je velmi zajímavý tím, že se hned zpočátku budování dbalo na příjemné bydlení a obranná složka byla omezena, kupříkladu již v přízemí byla velká okna, což u středověkých hradů určitě nebylo běžné.

Krakovec byl označován jako luxusní sídlo, možná nejluxusnější u nás, protože v jeho interiéru bývalo namísto obvyklých hradních 12 stupňů přibližně dvacet – zdrojem tepla bylo několik topných těles a teplo pak bylo rozváděno systémem průduchů. Další věcí, která nebyla právě běžnou, je skutečnost, že byl postaven najednou, bez mladších dostaveb.

Od 15. července do 11. října 1414 zde pobýval Jan Hus, který tu sepsal i svoji závěť – majitelem hradu byl tehdy Jindřich Lefl z Lažan, Husův stoupenec.

Pověst o zániku hradu

Poněkud záhadný je definitivní zánik hradu. V již zmiňovaném roce 1783 bylo jednoho letního dne nebe jako vymetené a zářilo slunce. Hradní pán se projížděl po lese, ale jakýsi šestý smysl ho stále varoval.

Pak se to stalo – zcela náhle se úplně setmělo a strhl se ohromný liják. Pán hledal místo, kde by se schoval a dojel až ke skále před Krakovcem, kde byla na dosah brána hradu, stačilo pár skoků koně. Opět se ozval varovný hlas v jeho nitru, a tak jen hleděl na svůj hrad. Najednou sjel z nebe blesk a uhodil přímo do hradu, který byl během pár minut v jednom ohni. Vše postupovalo velmi rychle, rytíř mohl jen sledovat hořící palác a bortící se zdi. Možná mu tak nějaká tajemná síla zachránila život, z pekla hradu se totiž pravděpodobně málokomu podařilo uniknout.

Tajná chodba?

Ale třeba se to hradním obyvatelům nakonec povedlo, existuje totiž pověst, že pod kamenem uprostřed nádvoří začíná tajná chodba, která prý kdysi spojovala Krakovec s kostelem, a právě tudy mohlo osazenstvo hradu uniknout. Prý s sebou vzali i cennosti, ale ve zmatku je nechali v chodbě, kde dodnes čekají, až je někdo objeví.

Negativní energie

Dále se vypráví, že ve sklepních prostorách a hradní kapli je koncentrována silná energie, která má na návštěvníky působit negativně – hlavně zde prý cítí úzkost nebo je jim dokonce nevolno.