Kroměříž chce na akcích zavést vratné kelímky. Radnice vypsala soutěž na grafický návrh

Ilustrační foto

KROMĚŘÍŽ – Radnice se vydala do boje proti jednorázovým plastům. Na akcích ve městě chce jednorázové kelímky nahradit vratnými, čímž se sníží objem plastového odpadu. „Kelímky budou také sloužit jako propagační materiál města, suvenýr, který si kromě akcí občané a návštěvníci města zakoupí i v Turistickém informačním centru,“ poznamenal místostarosta Vratislav Krejčíř. Město proto vypsalo soutěž na vytvoření jejich grafického návrhu.

Radnice očekává, že vítěz přijde s originálním, výstižným a po grafické a marketingové stránce funkčním motivem. „Hledáme hravý, pestrý, zábavný a výstižný motiv aplikovatelný na celou plochu vratných kelímků o obsahu 0,5 litru a 0,3 litru, a to v celobarevném provedení. V návrhu musí být viditelně zapracováno logo města Kroměříže v souladu s grafickým manuálem města,“ popsal vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Pavel Zrna. Návrh může obsahovat i slogan nebo text vystihující Kroměříž.

Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Maximální počet návrhů od jednoho autora je omezen na dva. Grafický návrh je nutné dodat ve formátu pdf ve dvou variantách. Chybět nesmí plošné rozložení a vizualizace kelímku. „Autor ke každému návrhu připojí krátkou písemnou informaci o tom, co jeho návrh vyjadřuje, jaká je jeho symbolika a jaký má vztah k městu,“ dodal Zrna.

V přihlášce do soutěže je třeba uvést jméno nebo název firmy, adresu a kontaktní údaje. Přihlášky s návrhem musí být zaslány nejpozději do 17. března na adresu marcela.nehodova@mesto-kromeriz.cz. Na této adrese zájemci získají další informace. Vítěz, kterého vybere hodnotící komise, získá odměnu ve výši 7777 korun.