Užívání hormonální antikoncepce a riziko krevní sraženiny

Ilustrační foto

K nejvýznamnějším rizikům spjatým s užíváním kombinované hormonální antikoncepce patří výskyt krevní sraženiny. Proč je krevní sraženina nebezpečná a kdy vás může ohrozit v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce?

Kombinovaná hormonální antikoncepce

V současné době ženy užívají nejčastěji tzv. kombinovanou hormonální antikoncepci (dále jen HA), která kombinuje dva ženské hormony, a to estrogen a progestogen. Jedná se o syntetickou, tedy uměle vyrobenou, podobu těchto hormonů.

Proč je krevní sraženina nebezpečná

Krevní sraženiny se zpravidla nejdříve objeví v nohách, tehdy hovoříme o hluboké žilní trombóze. V některých případech se mohou uvolnit a dostat se cévami až do plic, pak se jedná o plicní embolii. Pokud se sraženina objeví v srdečních cévách, může způsobit srdeční infarkt a, pokud se objeví v mozku, pak vede k mozkové příhodě. Všechny tyto situace jsou pro lidský život velmi nebezpečné a mohou končit doživotními následky nebo i smrtí.

Jak vysoké je riziko krevní sraženiny?

Odborné materiály uvádějí, že krevní sraženina vznikne v průběhu jednoho roku přibližně u 2 z 10 000 zdravých žen, které HA neužívají, zatímco u žen užívajících kombinovanou HA se jedná asi o 6 až 12 žen (v závislosti na konkrétním typu HA) z 10 000. Zároveň platí, že nejvyšší riziko je v průběhu prvního roku užívání HA, pak klesá. Nicméně zůstává stále vyšší než u žen, které HA neužívají vůbec. Několik měsíců po vysazení HA riziko tvorby sraženiny postupně klesá a navrací se k normálu.

Faktory zvyšující riziko krevní sraženiny

K faktorům, které obecně zvyšují pravděpodobnost vzniku sraženiny, patří zejména tyto: věk nad 35 let, poruchy srážlivosti krve (trombofilie – sklon ke zvýšené srážlivosti krve, patří zde i známá Leidenská mutace, tj. dědičná porucha srážlivosti krve), nadváha, kouření (zejména u žen nad 35 let) a zvýšená hladina homocysteinu. Dalším rizikovým faktorem může být omezený pohyb v důsledku úrazu, onemocnění či cestování. Například dlouhý let, kdy se hovoří o tzv. syndromu ekonomické třídy. Riziko výskytu krevní sraženiny u cestujících (nyní bez ohledu na to, jestli berou HA) se zvyšuje až trojnásobně. Při cestách letadlem údajně stoupá riziko o 26 % každé dvě hodiny cesty. Důvodem je, že v ekonomické třídě je jen velmi málo místa, cestující setrvávají dlouhodobě v neměnné poloze, dochází ke stlačení cév zejména v nohách, možnost chůze je velmi omezena. Rovněž před chirurgickým výkonem je dobré informovat lékaře o užívání HA a po operaci věnovat pozornost tomu, zdali se neobjevily příznaky krevní sraženiny.

Varovné příznaky

Silná bolest nebo otok dolní končetiny, také horkost či zvýšená citlivost v ní, změna barvy kůže (zarudnutí, zblednutí či zmodrání) mohou hovořit o žilní trombóze. Náhlá dušnost bez zjevné příčiny, zrychlený dech, bolest na hrudi, jež se může zhoršovat při hlubokém dýchání, případně náhlý kašel, který může doprovázet vykašlávání krve, mohou svědčit o plicní embolii. Předzvěstí srdečního infarktu může být např. bolest na prsou, tíha, tlak zejména v horní polovině těla a bolesti vystřelující do zad, krku či jiných míst, dále pocit dušení nevolnost, závrať, pocení. Pro cévní mozkovou příhodu je typické “umrtvení” části těla (obličeje, končetiny), a to zejména na jedné straně těla, svěšený koutek úst, problém artikulovat, problémy s viděním atd.

Antikoncepci je nutné volit individuálně

Cílem tohoto článku není vyděsit uživatelky HA, ale informovat je o tom, že HA, obdobně jako každý jiný lék, s sebou může přinášet určitá rizika. Míra rizika je velmi individuální – u někoho téměř nulová, u jiného může být závažnější. Je tedy důležité, aby lékař vždy znal dobře zdravotní stav dané ženy a žena sama byla schopna sdělit lékaři všechny podstatné informace.

Pokud vás zajímá, jaké přínosy a nežádoucí účinky lze obecně od kombinované HA očekávat, přečtěte si náš nedávný článek na toto téma.