Nemocnicím i praktickým lékařům v Pardubickém kraji dochází ochranné prostředky

PARDUBICKÝ KRAJ – Výsledkem dnešní schůzky krajské epidemiologické komise je apel na vládu, aby zajistila zásobování osobních ochranných prostředků jak do nemocnic akutní péče, tak pro praktické lékaře v péči přednemocniční.

„Je potřeba, aby stát zajistil zásobování osobními ochrannými prostředky nejen pro nemocnice akutní péče, ale pro všechna ambulantní zdravotnická zařízení. Jde sice o mimořádné opatření, které by za normálních okolností pravděpodobně nebylo přijímáno, musíme ale vnímat požadavky přednemocniční péče takzvaného primárního kontaktu. Jde o praktické lékaře, zubní lékaře, dětské lékaře a další ambulantní specialisty, kteří mají opodstatněné obavy z nedodržování doporučených hygienických pravidel a možného rozšíření na ně samotné i jejich zdravotnický personál. Je jednoznačnou povinností státu zabezpečit, aby tato primární péče byla zajištěna stejně jako v období chřipkových epidemií, tedy aby obavy z neznámého nezpůsobily preventivní uzavírání ordinací. Takové signály se objevují, a proto epidemiologická komise kraje jednohlasně naléhá na Vládu České republiky, aby urychleně konala v oblasti zásobování,“ řekl hejtman Netolický.

Hejtman také zdůraznil, že Pardubický kraj je připraven konat a plnit pokyny státu, avšak je nutné, aby ty byly jasně definované. Není možné, aby zápisy z jednání Bezpečnostní rady státu chodily se zpožděním, a to zvláště za situace, kdy by z tohoto jednání měly plynout nějaké úkoly. V tuto chvíli máme informaci, že zápis z pondělního jednání bude připraven v pátek, což není pravda rychlá reakce,“ sdělil hejtman.

Generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald informoval o přípravě na vyhlášení zákazu návštěv v areálech všech pěti nemocnic v kraji. „Plán na uzavření areálů pěti nemocnic je právě z nedostatku ochranných prostředků. Jde tedy dominantně o ochranu zdravotnického personálu, který bude zajišťovat odebírání vzorků potenciálních pacientů, jejich případný transport do zdravotnických zařízení a také transport materiálu do laboratoří,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Ilustrační foto: Shutterstock