Vysočině se zatím koronavirus vyhýbá, kraj, nemocnice i další zařízení jsou v pohotovosti

Ilustrační foto

VYSOČINA – Přestože se koronavirus na Vysočině u žádného z pacientů nepotvrdil, krajské nemocnice, samotné hejtmanství i další odpovědné instituce se na jeho výskyt připravují. Naposledy se sešli zástupci krajských složek IZS, ředitelé všech krajských nemocnic i klíčový partneři krizového řízení.

Konkrétní pokyny směřoval hejtman Jiří Běhounek ke všem krajským nemocnicím. Ty mají opakovaně prověřit a aktivovat pandemické plány a být v úzkém spojení s klíčovými pracovišti. Ve stavu zvýšené pohotovosti je jihlavská nemocnice, hlavně tedy její infekční oddělení, které je připravené přijmout pacienty s diagnózou COVID-19. „Dozvěděli jsme se výsledky testů u dvou pacientů, kteří jsou aktuálně hospitalizováni na našem infekčním oddělení. Testy na koronavirus jsou u obou negativní,“ potvrdila v úterý 3. března odpoledne mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.
Záložní lůžkové kapacity infekčních oddělení jsou připraveny v krajských nemocnicích v Havlíčkově Brodě a Třebíči.

Kde získat potřebné informace?

Doporučení, jak postupovat v případě, že občan navštívil některou z rizikových oblastí a že má nebo naopak nemá zdravotní komplikace, najdete od středy 4. března na krajském webu www.kr-vysocina.cz a na webech krajských nemocnic, a to včetně důležitých telefonních čísel, na kterých získáte návodné informace nebo proberete příznaky příznaky případného onemocnění.
Letáky se během jarních prázdnin dostanou do všech domácností na Vysočině, budou k dispozici v krajských zdravotnických i sociálních zařízeních. Elektronicky ho už dnes ve středu 4. března dostanou všechny obecní i městské úřady, všechny typy škol, sociální i zdravotní zařízení.“
„Upozorňujeme, že informace zveřejněné v letáku se mohou v čase měnit, proto žádáme spoluobčany o průběžné sledování aktuální situace v České republice a o přiměřenou reakci na nová doporučení,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Režim ve školách a sociálních zařízeních

Krajské střední školy vnímají doporučení omezit školní lyžařské výcviky i jiné cesty do rizikových oblastí, případně odložit tyto aktivity na jiný termín. Omezení výuky není v tuto chvíli na místě, školy budou věnovat ve větší míře pozornost hygieně. Případná další opatření budou přijímána s ohledem na aktuální stav. „Doporučujeme v zájmu bezpečnosti všech, aby rodiče žáků, kteří se vrací z rizikových oblastí, případně informovali o této skutečnosti vedení školy a při známkách změny zdravotního stavu zůstali preventivně doma. S ohledem na současnou situaci apelujeme na odpovědnost rodičů a všech občanů Kraje Vysočina. Nejen školy – mateřské, základní i střední ještě před začátkem jarních prázdnin dostanou informační materiál, který je určen rodičům všech dětí i obyvatelům kraje. V materiálu bude řečeno, jak v případě mimořádné situace postupovat,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Pokud jde o krajem zřizovaná sociální zařízení, je zatím rozsah preventivních opatření zahrnující např. i omezení návštěv, čistě v gesci ředitelů. „ Z preventivních důvodů je však rodinným příslušníkům a jiným návštěvám doporučeno, především pak v případě, že navštívili rizikovou oblast, návštěvu v domovech důchodců, LDN a dalších sociálních ústavech zvážit nebo ji raději odložit po celou dobu, kdy mají doporučenou individuální karanténu,“ doplnil hejtman.

Dva miliony korun na nákup ochranných pomůcek

Dva miliony korun vyčlenil Kraj Vysočina na nákup dalších ochranných pomůcek pro zdravotníky v pěti krajských nemocnicích. Ty podle informací jejich vedení disponují v současné době ochrannými pomůckami proti infekčním nákazám na dobu delší než jeden měsíc. Nákupem především respirátorů se toto období podle zástupců kraje násobně prodlouží.