Oprava mostu v Olomouci komplikuje MHD v centru, pojede vám tramvaj nebo bus?

OLOMOUC – V rámci realizace protipovodňových opatření od 2. března probíhá rekonstrukce mostu přes řeku Moravu v ulici Masarykova a zároveň byly zahájeny práce na opravě tramvajové trati v ulici 8. května. Od neděle 15. března dojde k další změně jízdního řádu tramvajových linek, ke změně trasy náhradní autobusové dopravy a ke změně objízdných tras nočních linek č. 50 a 52.

O změnách v tramvajové a autobusové dopravě přes centrum Olomouce, které byly v platnosti od 2. do 14. března, jsme vás informovali v tomto článku. Od 15. března dochází k dalším změnám, a to zejména v náhradním autobusové dopravě, kdy nebude nově obsluhována zastávka U svatého Mořice a náhradní autobusová doprava bude končit na Náměstí Republiky. Nočními linkami číslo 50 a 52 nebudou obsluhovány zastávky U Bystřičky, Žižkovo nám., U Dómu, Nám. Republiky a U Sv. Mořice.

Městská doprava centru Olomouce bude tedy od 15. března organizována podle následujícího popisu.

Jak pojedou tramvaje?

Tramvajová linka číslo 1 – bude v provozu pouze v pracovní dny a vedena bude ve své trase podle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Tramvajové linky číslo 2 a 6 – nebudou provozovány.

Tramvajová linka číslo 3 – bude vedena ze zastávky Trnkova pouze na zastávku Náměstí Hrdinů a zpět. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny na jednotlivých zastávkách

Tramvajová linka číslo 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a Třídu Kosmonautů podle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Tramvajové linky číslo 5, 7 a U – budou vedeny ve svých trasách podle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Jak pojedou náhradní autobusy?

Náhradní doprava bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X, které budou vedeny po následující trase podle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách:

Hlavní nádraží – u autobusového označníku C

Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka

U Dómu – tramvajová zastávka

Náměstí Republiky – u přenosného označníku v ulici 1. máje

Mezi zastávkami Hlavní nádraží a Žižkovo nám. bude linka X vedena obousměrně po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – Žižkovo nám.

Náměstí Republiky – u přenosného označníku v ulici 1. máje

U Dómu – tramvajová zastávka

Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka

Hlavní nádraží – u autobusového označníku F

Linkou nebudou obsluhovány zastávky U Sv. Mořice, U Bystřičky a Fibichova. Cestujícím bude umožněn vzájemný přestup na zastávce Hlavní nádraží a přestup mezi tramvajemi na Tržnici a u Okresního soudu.

Změny v autobusovém provozu:

Od pondělí 2. března se změní trasy autobusových linek číslo 11, 13, 50 a 52. Objízdná trasa linek 11 a 13 si vyžádá prodloužení jízdní doby. Linky budou provozovány podle výlukových jízdních řádů.

Linka číslo 11

Spoje na konečnou zastávku Ladova budou vedeny ze zastávky Hlavní nádraží (označník G) na zastávku 17. listopadu po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – 17. listopadu.

Spoje ze zastávky Na Střelnici budou vedeny ze zastávky 17. listopadu na zastávku Hlavní nádraží (označník D) po objízdné trase ulicemi 17. listopadu – Husova – Pasteurova – Jeremenkova – tř. Kosmonautů – komunikace kolem RCO – otočení na kruhovém objezdu – Jeremenkova.

Linka číslo 13

V pracovních dnech bude vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a 17. listopadu obousměrně po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – 17. listopadu.

Ve dnech pracovního klidu bude vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a U Teplárny obousměrně ulicemi Jeremenkova – tř. Kosmonautů – Vejdovského – Tovární – Holická. Zastávka Vejdovského směr Hlavní nádraží bude nahrazena stejnojmennou zastávkou pro linku č. 19. Linka bude obsluhovat zastávku Kosmonautů směr Šlechtitelů. Zastávky Envelopa a 17. listopadu nebudou ve dnech pracovního klidu obsluhovány.

Linky číslo 50 a 52

Budou vedeny mezi zastávkami Hlavní nádraží a  Náměstí Hrdinů / Palackého po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Komenského – Dobrovského – Studentská – Legionářská – tř. Svobody / Palackého.

Na objízdné trase budou obsluhovány zastávky Komenského a DPMO (pouze ve směru Palackého).

Zastávky U Bystřičky, Žižkovo nám., U Dómu, Nám. Republiky a U Sv. Mořice nebudou těmito linkami obsluhovány.

Linky budou provozovány podle výlukových jízdních řádů, které najdete na stránkách Dopravního podniku města Olomouce.