Liberec zvyšuje ceny nájemného v městských bytech

LIBEREC – Rada města Liberec schválila s účinností od 1. července letošního roku zvýšení cen nájemného městských bytů o inflaci, tj. o 2,8 %, u bytů, u nichž to nájemní smlouvy umožňují.

Důvodem je dlouhodobý růst cen oprav a investic do městského bytového fondu a pravidelný nárůst tržního nájemného. Nájemní smlouvy, které uzavírá statutární město Liberec jako pronajímatel s nájemci městských bytů, umožňují v souladu s občanským zákoníkem každoroční zvyšování nájemného o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen proti roku předcházejícímu. Inflace za rok 2019 činila dle Českého statistického úřadu 2,8 %.

Podle znaleckého posudku se obvyklé nájemné v Liberci v bytech srovnatelných s městskými byty v roce 2018 pohybovalo mezi částkami 104 až 145 Kč za metr čtvereční za měsíc. V městských bytech, které pronajímá statutární město Liberec, se nájemné po posledním zvýšení, ke kterému došlo k 1. červenci loňského roku, pohybuje mezi 30 až 80,23 Kč za metr čtvereční za měsíc. Jedná se převážně o sociální byty, startovací byty, byty pro příjmově vymezené osoby a byty zvláštního určení. Rada města nyní schválila navržené zvýšení o 2,8 %, tedy na 30,84 až 82,48 Kč za metr čtvereční za měsíc. „Nájemné v městských bytech zůstane i po zvýšení stále jedno z nejlevnějších v Liberci,“ uvedl městský úřad na svých stránkách.

Foto: Magistrát města Liberec