Termíny uzavírek na Slovanech a Borských polích se blíží!

Ilustrační fotografie

PLZEŇ – Opravovat silnice je třeba, a tak již brzy dojde k dalším plánovaným uzavírkám v plzeňských ulicích. V převážné míře se bude jednat o rekonstrukce povrchu komunikací.

Francouzské třída:
V době od 16. do 29. března 2020 dojde z důvodu opravy povrchu vozovky k plánované uzavírce komunikace Francouzské tř., která proběhne ve dvou etapách. Dopravní omezení se dotkne i MHD a pro tuto vzniklou situaci je navržena náhradní objízdná trasa včetně náhradních zastávek MHD (viz. přiložené mapy).

U Letiště:
Ve stejném termínu proběhne i uzavírka komunikace ulice U Letiště v rámci akce „ Opatření pro eliminaci přetížení stokového systému na Borských polích“ s výjimkou průjezdu vozidel MHD, ostatní provoz bude odkloněn objízdnou trasou ulicemi Univerzitní, U Panasoniku a Podnikatelská.

Lobezské ulice:
V neposlední řadě dojde od 29. března 2020 od 22 hodin k přípravě portálů a k samotnému dopravnímu omezení na komunikaci Lobezské ulice od 30. do 5. dubna 2020. Zde se budou provádět úpravy povrchu komunikace mostu přes vlakové nádraží. Objízdná trasa je navržena ulicemi U Prazdroje, Sirkova, Železniční.

Policie ústy své mluvčí Veroniky Hokrové  apeluje na řidiče: „Policisté žádají řidiče, aby respektovali daná dopravní značení, jezdili ohleduplně a s největší opatrností.“

Francouzská třída
Francouzská třída
Francouzská třída
Lobezská ulice
U Letiště