Jak můžete vycestovat za hranice a do kterých zemí už nesmíte

Ilustrační foto

Přibližně ke konci ledna tohoto roku Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) nedoporučilo našim občanům cestovat do některých oblastí Číny. S šířením nákazy koronaviru se postupně začal zvyšovat počet destinací, do kterých MZV doporučilo necestovat. Od soboty 14. března platí pro naše občany výslovný zákaz cestování do 15 zemí. Kam a jak můžete nyní vycestovat? Zakázané země.

Zakázané země

Češi a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR nad 90 dnů mají od soboty 14. března 00:00 zákaz vycestovat do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie. Určitá výjimka platí pro občany pracující v zahraničí.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Za hranice pouze autem

Nouzový stav zakazuje  všem dopravcům v mezinárodní osobní silniční, železniční i vodní dopravě přepravu cestujících přes hranici České republiky. Češi pobývající v cizině se mohou vrátit do ČR a naopak cizinci pobývající v ČR mohou naši republiku opustit.

Od výše uvedeného data vláda také pozastavuje přeshraniční osobní autobusovou, vlakovou nebo lodní dopravu. Zákaz přepravy na silnicích se týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly s počtem cestujících nad 9 osob. U drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě. Vycestovat za hranice můžete pouze osobním autem.

Umožňuje se návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do ČR. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.

Uzavření hranic

Vláda aktuálně zpřísnila další opatření proti šíření koronaviru. S účinností od 16. března, tj. od půlnoci z neděle na pondělí, nebude moci překročit hranice ČR nikdo, kdo nepracuje v příhraničí. Výjimku budou mít také řidiči kamionů. Ostatní čeští občané a lidé s dlouhodobým pobytem nebudou moci republiku opustit, lidé z jakékoli jiné země přicestovat.

Vnitrostátní doprava

Co se týká hromadné dopravy v rámci ČR, prozatím žádná výraznější omezení nejsou. Dochází pouze k dílčím omezením, např. pozastavení či omezení spojů určených pro dopravu žáků a studentů.