Pokud nebudou mít praktičtí lékaři respirátory, zřejmě zavřou ordinace

ČESKO – Praktičtí lékaři, pokud nedostanou ochranné pomůcky, zřejmě zavřou své ordinace, jakmile jim dojdou nebo nedostanou respirátory. „V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Takových pacientů vyšetří každá ordinace řadu desítek denně a není dále možné, aby praktičtí lékaři pracovali bez ochranných prostředků,“ říká představenstvo Sdružení praktických lékařů.

Jedna ze skupin obyvatelstva nejvíce ohrožených nákazou COVID-19, tedy lékaři primární péče, je prakticky zcela bez ochranných pomůcek. V této situaci a ve snaze nevystavovat lékaře primární péče neúnosnému riziku a také zabránit riziku šíření infekce v ordinacích primární péče, doporučuje sdružení lékařům:  „V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky, již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistěte předpis e-Receptů a vystavování e- Neschopenek, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem.“

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Podobně se zachovají i zubaři. “Z hlediska epidemiologického, dokud funguje první zóna, to znamená praktici, tak kdyby měli respirátory, jsou schopni držet koronavirus dál od nemocnic, kam by se dostali jen těžce nemocní pacienti. Jakmile to zavřeme, třeba my stomatologové, tak vrhneme 4,5 milionu lidí proti fakultním nemocnicím a jejich zubním ordinacím. A samozřejmě čtyři miliony budou v klidu, ale těch půl milionu stačí na to, aby tam nastal zmatek,” uvedl v České televizi prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Roušky, které jsou během víkendu a pondělí v počtu 2-3 ks distribuovány praktickým lékařům ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví díky soukromým firmám a nadstandardnímu nasazení členů Sdružení praktických lékařů, vystačí maximálně na dva dny práce (a nejde o respirátory s FFP 3). Ordinacím navíc dochází desinfekce a rukavice.

Doporučení výboru Sdružení praktických lékařů ČR svým lékařům: 

 1. Od pondělí 16.3.2020 používejte striktně po celou ordinační dobu předepsaný respirátor a brýle. To platí i pro ostatní personál ordinace.
 2. Redukujte počet personálu v ordinaci, tak aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle
 3. Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu expozice virem
 4. Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Proto uzamkněte čekárny svých ordinací a dovnitř vpouštějte pacienty pouze po předchozí domluvě.
 5. Omezte péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále směřujte dle platných postupů na KHS a linku 112. Pacienty s banalitami odmítejte. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží odložte. Samozřejmě odložte veškeré preventivní prohlídky, očkování atd.
 6. Chronickou medikaci řešte vystavováním e RP. Pacientům v karanténě vystavujte e-PN pouze na základě telefonické konzultace. Stejně postupujte u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.
 7. S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti)
 8. V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistěte předpis e-Receptů a vystavování e- Neschopenek, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem.
 9. Pokud jste v dobrém zdravotním stavu, nabídněte své síly zdravotnímu systému k zajištění bazální péče o akutní pacienty cestou LPS či urgentních příjmů. Možné je i řešení, že péče o pacienty bude zajištěna pouze v několika vybraných ordinacích v každém okrese, které budou vybaveny ochrannými pomůckami.
 10. V okamžiku, kdy bude Vaše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vraťte se k režimu provozu dle bodů 4-7.
 11. Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována. Sledujte web SPL ČR.