Města na Vysočině zřizují vlastní linky na pomoc seniorům i nemocným

VYSOČINA – Linky krajských hygieniků jsou stále přetížené a podobná situace je i v krajských nemocnicích. Kraj Vysočina spustil vlastní telefonní informační COVID linku v úterý 17. března, ale i tam je náročné se dovolat. Proto se s informačními linkami přidávají i jednotlivá města na Vysočině, která sdružují dobrovolníky nebo i prostřednictvím svých úředníků pomáhají seniorům, hendikepovaným a nemocným. Připravili jsme pro vás přehled jednotlivých měst.

 Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line nebo se staňte členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Jihlava

Místo Turistického informačního centra, jehož provoz je v dnešní době nadbytečný, zřídila Jihlava callcentrum, které na dálku spojuje dobrovolníky s lidmi, kteří potřebují pomoct. V uzavřené místnosti se dvěma telefony sedí dva pracovníci a spojují lidi, kteří bydlí blízko u sebe, aby se co nejvíce eliminovala pravděpodobnost ohrožení nákazou. Dobrovolníků se přihlásilo již 30 a těch, kteří pomoc potřebují je zatím jenom pět. Dobrovolníky lze rozeznat pomocí dobrovolnického průkazu s kulatým razítkem. Vzhledem k nedostatku roušek Jihlava shání i dobrovolníky, kteří nemusí nikam chodit, jen budou šít roušky. Potřební volají na linku 565 591 830, píší své požadavky na pozadavky.pomoci@jihlava-city.cz nebo se mohou zaregistrovat pomocí tohoto formuláře.
Kdo pomoc nabízí, volá na telefon 565 591 847, píše na nabidky.pomoci@jihlava-city.cz nebo se zaregistruje pomocí tohoto formuláře.

Telč

V rámci zamezení rozšíření možné nákazy nabízí město pomoc seniorům a lidem v karanténě, kteří nemají možnost zajistit si vyzvednutí léků v lékárně a nákupu nejnutnějších potravin a hygienických potřeb. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle Infocentra města 567 112 407 od pondělí do pátku v čase od 8.00 do 10.00 hodin. Nákup jim bude doručen v den objednání v čase od 11.00 do 18.00 hodin prostřednictvím pracovnic Sdílení, o. p. s., . Hodnota jednoho nákupu bude max. 500,- Kč. Služba je pro zájemce bezplatná. Obdobnou službu nabízí bezplatně i Charitní pečovatelské služby Telč na telefonním čísle 736 523 657.

V rámci krizového systému má město vytvořenou databázi zdravotnických a sociálních zařízení, služeb a dalších subjektů, které potřebujeme pro každodenní život. Jak roušky postupně přicházejí, zástupci radnice je postupně předávají těmto zařízením.

Havlíčkův Brod

Radnice nabízí osamělým seniorům nad 65 let, zdravotně postiženým a lidem v karanténě zajištění nákupu pro základní životní potřeby (potraviny, léky, vyzvednutí receptu, drogerie). Nákup mohou lidé objednávat na telefonních číslech 569 497 109, 569 497 357 nebo 797 878 781 od pondělí do pátku od 8.00 do 10.00 hodin. Rozvážet se bude v pracovních dnech od 12.00 do 15.00 hodin.

Světlá nad Sázavou

Ve městě ve spolupráci s Kulturním zařízením KyTICe zřídili ve středu 18. března Infolinku 775 653 884 pro obyvatele v nouzi. Infolinka je určená především jako pomoc seniorům, rodinám a osobám v karanténě, hendikepovaným a zdravotně znevýhodněným osobám, kteří nemají možnost zajistit si nákup základních potřeb, nejsou v kontaktu s rodinou nebo známými apod.

Třebíč

Informační centrum v Třebíči na svých telefonních linkách shromažďuje žádosti o nákup denně od 9.00 do 12.00 hodin a následně od 13.00 do 16.00 prostřednictvím dobrovolníků i pracovníků úřadu nakupuje a nákupy seniorům rozváží. Dobrovolníci, kteří mají zájem a prostor pomoci při nákupech pro seniory, se mohou nahlásit v kanceláři tiskového oddělení Městského úřadu, na telefonních číslech 568 896 255 nebo e-mailem: mluvci@trebic.cz.
Třebíčská radnice přistoupila k rozdávání roušek potřebným. Ve středu 18. března ve 14.00 hodin je na Karlově náměstí vydávali městští strážníci. Pět set roušek, které pro město šije třebíčská firma Altreva, „zmizelo“ během osmi minut. „Tento způsob distribuce roušek není možný, z hygienického ani bezpečnostního hlediska,“ popsal zkušenost starosta Třebíče Pavel Pacal s tím, že roušky už na náměstí vydávat nebudou a zaměří se na prevenci. „Preventivní pracovníci budou přímo ve městě roušky dávat těm, kteří je nemají nebo nemohou sehnat,“ doplnil Pavel Pacal.

Náměšť nad Oslavou

Město nabízí seniorům starším 65 let a dalším osobám, které se nachází v nouzi s trvalým pobytem ve městě a jeho místních částí, možnost zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků. Osoby, které nemají možnost si nákupy obstarat sami nebo pomocí příbuzných či blízkých, si mohou nákupy objednat na telefonním čísle 727 872 182 vždy v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin. Následně jim budou nákupy téhož dne odpoledne dovezeny do místa jejich bydliště. Platba za nákup bude při předání nákupu hotovostně na základě předaného daňového dokladu. Další možností pro zajištění nákupů seniorům je pak nabídka Oblastní charity Třebíč.

Žďár nad Sázavou

Sociální služby města organizují nákupy pro seniory. Nakoupí základní potraviny, léky a nutnou drogerii. Objednávky na úřadě přijímají od 8.00 do 10.00 hodin od seniorů 65+ na telefonním čísle 778 486 003 nebo na emailu nakup@socsluzbyzdar.cz. Nákup pak z úřadu dovezou po 12 hodině.
Některé restaurace a další stravovací zařízení nabízí dovoz jídla domů. Přehled a podmínky najdete pod tímto odkazem.

Městský úřad organizuje šití roušek pro potřebné občany především z pečovatelského domu, polikliniky, sociální služby města. V případě větší produkce budou rozdávat roušky veřejnosti. Tým městského úřadu vyzývá, pokud mají lidé doma bavlněnou látku, trička nebo prostěradla a jsou ochotní ji poskytnout, ať se přihlásí na telefonní číslo 773 794 139 nebo 734 794 557. Pokud jste schopni ušít roušky, přihlaste se na telefonní číslo 773 794 139 nebo 734 794 557. Pro materiál si tým z úřadu dojede, rozveze je švadlenám a pro ušité roušky si opět přijede.

Nové Město na Moravě

Radnice doporučuje seniorům a lidem se zdravotními komplikacemi, kteří nevyužívají pečovatelskou službu, aby se se svými žádostmi o pomoc, např. s nákupy, obrátili na tel.: 566 598 750; email: ic@nmnm.cz v době od 9.00 do 16.00. Město slíbilo, že se pokusí zajistit dobrovolníky.

Velké Meziříčí

Město ve spolupráci se sociálními službami zřídilo sběrné místo, na které mohou občané nosit doma ušité roušky ze 100% bavlny. Přinést mohou i materiály vhodné na výrobu roušek, jako například bavlněné nitě, bavlněné látky, šikmé bavlněné proužky nebo bavlněný tkaloun. Vybraný materiál pak město předá dobrovolníkům, kteří nabídli pomoc s šitím roušek.
Sběrné místo najdete v budově Obecníku, hned za vstupními skleněnými dveřmi, na adrese Náměstí 14/16, kde sídlí například odbor správy majetku a bytů nebo Kavárna a Bistro termoska. Pro sběr slouží od úterý od 8.00 hodin box, do kterého lidé mohou vhazovat doma ušité roušky, aniž by přišli do kontaktu s někým jiným. Box budou každý den vybírat pracovnice sociálních služeb, které také zajistí společně s dobrovolníky distribuci roušek. Sběrné místo bude přístupné každý den od 8.00 do 12.00 hodin, s výjimkou středy, kdy bude otevřené do 17.00 hodin.
Ve městě funguje bezplatná služba pomoci seniorům. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte pracovnice sociálních služeb nebo prostřednictvím e-mailu ssm.vm@outlook.cz.
Kontakty: Mgr. Jana Jurková, ředitelka – 603 967 714, SOS linka nonstop – 733 285 957, zaměstnanci jsou také k dispozici na telefonních číslech: 773 285 060, 773 752 391, 737 189 688.

Bystřice nad Pernštejnem

Bystřičtí skauti nabízejí pomoc seniorům s roznosem nákupů. Pomocnou ruku nabízí i kolektiv lékárny Arnika. Oblastní charita Žďár nad Sázavou zřídila službu seniorům. Kontaktní osobou je David Filip na telefonu 777 755 658, david.filip@zdar.charita.cz. Charita jeho prostřednictvím nabízí bezplatnou pomoc seniorům, kteří potřebují pomoc s nákupem potravin a léků.
Město ve čtvrtek 19. března od 9.00 hodin vydávalo zdarma ručně ušité roušky. Na jednu osobu připadaly po předložení občanky maximálně dvě roušky. Město zároveň vyzývá všechny dobrovolníky, kteří mají našité roušky, ať je, pokud je to možné, dodají na městský úřad.

Pelhřimov

Domov pro seniory Pelhřimov v rámci pečovatelské služby zabezpečuje obědy s dovážkou až do domu, přičemž cena oběda je 89,- Kč a rozvoz je hrazen jako sociální služba. Co se týká nákupu potravin a léků i tato varianta je možná s tím, že nákupy senioři uhradí jako sociální službu. Ty by probíhaly ve dnech úterý a pátek. Senioři mohou volat na telefonní čísla: vedoucí služby 770 111 783, sociální pracovnice 777 724 480 od pondělí do pátku v době od 9.00 do 12.00 hodin.

FOKUS Vysočina – středisko Pelhřimov je dalším místem, které zabezpečí v součinnosti s dobrovolníky nákup potravin a léků s rozvozem. Na středisku Fokus vzniklo Call centrum, kde si mohou senioři v pracovní dny nákup objednat v době od 9.00 do 12.00 hodin. Senioři tak mohou využít telefonní čísla 774 724 014; 773 792 911.

Humpolec

Město Humpolec se spolu s odborem zdravotnictví a sociálních věcí domluvilo s Dobrovolnickým centrem v regionu Humpolec a Světlá nad Sázavou FOKUSu Vysočina na registraci dobrovolníků. Kontaktujte přímo koordinátorku dobrovolníků Helenu Štěpánkovou na tel. 778 888 663, která vám řekne, kde je aktuálně pomoc potřeba. S Dobrovolnickým centrem je úzce propojena naše INFOLINKA, která funguje na telefonních číslech 565 518 157 a 565 518 158. Určená je pro lidi v nouzi, kteří pomoc hledají.

Zároveň Dobrovolnické centrum zřídilo sběrné místo, odkud se roušky od dobrovolníků budou distribuovat dál. Jde o recepci Vysočinských nemocnic, ulice 5. května 319 Humpolec. Dobrovolníci, kteří roušky ušijí, je mohou vkládat do bedny před recepcí v pondělí, ve středu a v pátek od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00 hodin. Roušky je potřeba dát do sáčku se jménem, telefonním číslem a emailem. Vyrobené roušky pak dobrovolníci sterilizují, zabalí a rozvezou k potřebným – zdravotníkům, sociálním pracovníkům, prodavačkám, seniorů apod.