Nouzový stav. Končí vám platnost občanského nebo řidičského průkazu? Fotku vám neudělají

Ilustrační foto

Bez platného občanského průkazu můžete žít do chvíle, než budete potřebovat převzít dopis do vlastních rukou, uzavřít nějakou smlouvu nebo si nechat úředně ověřit podpis. S neplatnou občankou vám může hrozit pokuta i ve výši několika tisíc korun. Bez platného řidičského průkazu nemůžete usednout za volant. V době nouzového stavu vám ovšem úřady nevydají ani novou občanku, ani nový řidičák. Proč? A co tedy dělat?

Povinnost mít platnou občanku

Dle zákona o občanských průkazech má občan povinnost zažádat o vydání nového občanského průkazu (dále jen OP), a to do 15 dnů uplynutí platnosti starého OP. Dále také pokud změnil trvalé bydliště, jméno atd. Pokud takto neučiní, hrozí mu pokuta za přestupek, a to až do 10 000 Kč.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Paradox s focením

Na občanský i řidičský průkaz je však nezbytné pořídit fotku. Na ní musí být jasně zřetelný celý obličej dotyčné osoby, vadí např. i mírné odlesky brýlí, popř. vlasy zakrývající oči nebo jinou charakteristickou část obličeje. Stejně tak pokrývka hlavy (je povolena jen ve výjimečných případech, např. náboženské důvody) nesmí zakrývat žádnou charakteristikou část tváře. Z tohoto je naprosto jasné, že fotka s rouškou zakrývající polovinu obličeje nebude to pravé ořechové.

Na druhé straně je však  zároveň nutné respektovat usnesení vlády ČR č. 247 ze dne 18. 3. 2020, které nařizuje povinné nošení roušek ve veřejném prostoru. Tudíž v kabince byste si neměli roušku sundávat, přicházíte zde totiž do kontaktu s úředníkem, navíc se v ní vystřídá velké množství lidí, což by napomáhalo k šíření koronavirové infekce.

Jak prokázat svou totožnost v době nouze

Dle stanoviska Ministerstva vnitra ČR, pokud vám skončila platnost OP nebo cestovního pasu po 1. březnu 2020, můžete se i nadále prokazovat na území naší republiky těmito neplatnými doklady. Pokud však máte alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), měli byste svou totožnost prokázat právě jím. Zároveň nemáte (za normálních okolností platící) povinnost, požádat o vydání nového OP v zákonné lhůtě 15 dnů, takže se nemusíte bát žádné pokuty.

Co s neplatným řidičským průkazem?

Podobné ustanovení platí také pro řidičské průkazy. Jestliže vám skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, můžete na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla i nadále. Neplatný řidičský průkaz si ponecháte po dobu trvání nouzového stavu, rovněž tedy neplatí povinnost odevzdat jej bez zbytečného odkladu příslušnému úřadu.

Platnost opatření

Všechna uvedená opatření platí pouze po dobu trvání nouzového stavu. Takže na propadlou občanku nebo řidičák rozhodně úplně nezapomínejte. Ohlášení o ztrátě nebo odcizení dokladů je samozřejmě stále nutné nahlásit vždy. Nezapomínejte ale, že úřední hodiny jsou na většině pracovišť omezeny.