Ostrava: Zápisy dětí do prvních tříd. Nepřehlédněte!

OSTRAVA – Více než tří tisíc dětí v Ostravě se aktuálně týkají zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 a potrvají do konce dubna. Proběhnou v souladu s právními předpisy, ale kvůli aktuální virové pandemii se upouští od některých postupů.

Tím hlavním, co odpadá, je osobní přítomnost dětí u zápisu. Dále školy upřednostňují podání přihlášky rodiči i bez jejich osobní přítomnosti ve škole. Zápisy začaly už ve středu 1. dubna a potrvají celý měsíc. Rodiče tak mají na zápis dostatek času. Je však zapotřebí, aby zákonní zástupci dětí sledovali webové stránky škol, kde jsou zveřejněny termíny zápisů, možné způsoby podání přihlášky včetně informace, kde a jak si přihlášku k zápisu stáhnout.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line nebo se staňte členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

„Školy jsou připraveny přijímat přihlášky mailem, telefonicky, osobně, poštou a datovými schránkami,” řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová a pokračuje: “Každé přihlášce přidělují ředitelé registrační číslo. O výsledku zápisu budou rodiče písemně vyrozuměni.“

Výsledky zápisu budou školy zveřejňovat také na své úřední desce, nebo na webových stránkách. Některé školy na webech zveřejnily on-line aplikaci k podání přihlášky. Pokud rodiče podají přihlášku telefonicky nebo emailem bez uznávaného elektronického podpisu, případně faxem, musí do 5 dnů přijít dokument do školy podepsat.