Parkovací dům u třebíčské nemocnice má nabídnout 218 míst

Vizualizace ze studie Kraje Vysočina

TŘEBÍČ – Je u vás představa parkování u třebíčské nemocnice noční můrou? To by se do budoucna, konkrétně do roku 2023, mělo změnit. Nedostatečné kapacity v areálu chce Kraj Vysočina řešit stavbou nového parkovacího domu. Sloužit prý bude nejen pacientům, zaměstnancům nebo návštěvníkům nemocnice, ale také lidem z Třebíče.

Světlo světa už spatřila studie záměru, která popisuje parkoviště se čtyřmi nadzemními podlažími o kapacitě 218 parkovacích míst a komerčními prostorami. Počítá s odhadovanými náklady ve výši 165 milionů korun, ale bez nákladů projektové přípravy a inženýrských činností.
„Důležitá je i skutečnost, že budova vytvoří protihlukovou bariéru k frekventované silnici podél jižního okraje areálu nemocnice,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. O parkovací dům stojí také město Třebíč, které pro stavbu věnovalo část nutných pozemků v nemocničním areálu a je připravené se na výstavbě finančně podílet v celkové výši 50 milionů korun. „Rádi podpoříme dostavbu nemocnice, která zajišťuje péči o město a spádovou oblast. Pokud naše podpora projekt parkovacího domu urychlila, pak splnila účel. Navíc získáme další parkovací kapacitu v rámci frekventované lokality, kde je po parkování neustále vysoká poptávka,“ řekl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Parkovací dům má podle studie vyrůst při vstupu a vjezdu do areálu nemocnice. Kraj Vysočina předpokládá, že do poloviny příštího roku bude stavbu projektově připravovat, následně vysoutěží dodavatele stavby. Práce by mohly probíhat od listopadu 2021 do jara 2023. „Kraj má ve svém schváleném rozpočtu pro rok 2020 zařazenu akci Nemocnice Třebíč – Parkovací dům a vyčleněné peníze na zajištění projektové přípravy této akce. V rozpočtovém výhledu kraje pro roky 2020–2022 je akce rovněž zahrnuta,“ doplňuje Martin Kukla.

Podobný model spolupráce při realizaci nových parkovacích míst by mohl fungovat i v případě Havlíčkova Brodu, kde je město velice příznivě nakloněné výstavbě parkovacího domu v blízkosti krajské nemocnice. I v tomto případě by nové kapacity vyřešily parkování pacientů, zaměstnanců nemocnice, ale i blízkého domova pro seniory a veřejnosti.