Prostějov už zná termín zápisu dětí do mateřinek

PROSTĚJOV – V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určilo město Prostějov termín a pravidla zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání. Stejně jako zápis dětí k základnímu vzdělávání se zápis děti do mateřských škol uskuteční letos bez přítomnosti dětí ve školce.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se stanovuje dostatečně dlouhé období od 2. do 15. května. Ředitelé škol preferují podání žádostí bez přítomnosti zákonných zástupců, což lze učinit datovou schránkou, emailem s ověřeným podpisem nebo zasláním poštou.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Co je potřeba učinit pro podání žádosti?

a) Na webové stránce vybrané školky si stáhněte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a formulář čestného prohlášení o řádném očkování dítěte. Formuláře vyplňte a spolu s kopií nebo skenem očkovacího průkazu a rodného listu dítěte zašlete elektronicky nebo poštou na uvedenou adresu.

b) Osobní vyzvednutí formulářů žádosti anebo osobní podání ve škole je možné po předchozí telefonické domluvě.

Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Kritéria přijetí stanovuje ředitel školy.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je v souladu s platnou legislativou splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v tomto případě je potřeba potvrzení dětského lékaře). Více informací k organizaci zápisů do mateřských škol a kontakty na městem zřizované mateřské školy najdete zde.