Kompenzační bonus pro OSVČ již spuštěn – díl IV. Můžete ho kombinovat se sociálními dávkami? Zdaňuje se?

Ilustrační foto

Zájemci mají často obavu požádat o kompenzační bonus, tzv. Pětadvacítku, protože nechtějí přijít o nejrůznější dávky, např. nemocenskou, ošetřovné nebo podporu v nezaměstnanosti. S čím tedy můžete bonus bez obav kombinovat? Nejasnosti panují také ohledně nutnosti bonus zdaňovat nebo toho, jestli může bonus podléhat exekuci. Pokud chcete znát odpovědi na tyto otázky, čtěte dále.

O bonus je zájem, podání žádosti je jednoduché

Žádost o kompenzační bonus podalo k prvnímu dni spuštění podpůrného programu přes 80  000 OSVČ.  Ministerstvo financí očekává, že souhrnně o bonus požádá až 700 000 OSVČ. Celková zátěž pro státní rozpočet se odhaduje až na 17,5 mld. Kč. Vyplnit formulář a podat žádost je relativně jednoduché. Velkou výhodou, která vše žadateli značně usnadňuje, je, že v případě elektronického podání není potřeba elektronického podpisu. Žádost lze vlastnoručně podepsat a následně zaslat její scan s tímto podpisem.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Podléhá bonus zdanění nebo exekuci?

Peníze, které dostanete v rámci Pětadvacítky, se nezdaňují. Toto vyplývá ze zákona o dani z příjmu, dle kterého příjmy plynoucí ve formě daňového bonusu, jsou od daně osvobozeny. Dobrá zpráva plyne pro OSVČ také ohledně exekuce. Zákon o kompenzačním bonusu uvádí, že bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

Bonus a podpora v nezaměstnanosti

Předně je potřeba vědět, že čerpání bonusu a podpory v nezaměstnanosti zákon o kompenzačním bonusu výslovně  vylučuje, takže buď jedno nebo druhé.

Bonus a různé dávky či výhody

Obecně platí, že čerpání bonusu a různých sociálních dávek či plateb se vyloženě nevylučuje. Nicméně bonus patří mezi tzv. započitatelné příjmy, jejichž výše je pak zásadní pro přiznání či zamítnutí některých dávek. Podívejme se nyní na nejčastější situace:

  • Pomoc v hmotné nouzi (zahrnuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc) spadá právě do zmíněné kategorie, kdy se zohledňuje celková výše započitatelných příjmů. Bonus je tedy navýší a může se stát, že OSVČ pak na sociální dávku již nedosáhne.
  • Čerpání tzv. nemocenské a bonusu je možný.
  • Čerpání ošetřovného pro OSVČ a bonusu je možný.
  • Kombinace důchodu (starobního, invalidního) a bonusu je možný.
  • Kombinace peněžitého příspěvku v mateřství nebo rodičovského příspěvku a bonusu je možný.

V příštím, již posledním, díle se podíváme na nejčastější otázky a praktické příklady týkající se kompenzačního bonusu, které zaslali samotní podnikatelé. Pro úplnost uveďme, že v předcházejících dílech jsme podrobně hovořili o tom, která OSVČ může či naopak nemůže požádat o Pětadvacítku, na čem záleží výše vyplaceného bonusu a jak, komu a dokdy podat žádost.