Studenti – dobrovoníci jsou v době koronavirové pro olomouckou fakultní nemocnici nepostradatelní

OLOMOUC – Jedním z pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc, které musely v posledních týdnech bez ohledu na situaci vyvolanou pandemií COVID-19 zachovat stávající péči prakticky v neomezeném rozsahu, je Onkologická klinika. Její pacienti totiž představují z hlediska potencionální virové nákazy extrémně rizikovou skupinu a zároveň u nich onkologickou terapii nelze přerušit či její zahájení oddálit. Neocenitelnou pomoc poskytli klinice v tomto náročném čase dobrovolníci z řad studentů zdravotnických oborů. V celé olomoucké fakultní nemocnici jich v posledních týdnech působilo na různých pozicích na 180.

Studenti vykonávají podle primářky olomoucké onkologické kliniky Hany Študentové celou řadu úkolů. Provádějí triage pacientů, doprovázejí je na vyšetření, vykonávají sesterskou a sanitářskou práci na odděleních i v ambulanci, pomáhají s administrativou a třeba i s rehabilitací. „Úmrtnost na nádorová onemocnění je bohužel i v době vrcholící epidemie nesrovnatelně vyšší než na pandemii COVID-19 a naše pracoviště proto nemohlo výrazněji omezit provoz. Elán a nadšení studentek medicíny, které se dobrovolně přihlásily, byl pro nás velkou morální vzpruhou v kritické situaci,“ dodává přednosta Onkologické kliniky prof. MUDr. Bohuslav Melichar. „Pro lékaře na odděleních i ambulancích byla jejich práce velkou pomocí, pomohly nám například se zvládáním velkého množství telefonátů a kontaktování pacientů i při práci u lůžka, konstatuje profesor Melichar.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Jednou z devíti studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého, které spolu s pěti studentkami Fakulty zdravotnických věd působí na olomoucké Onkologické klinice, je Andrea Ondrušková. „Pomáhám tady se sanitářskou prací od hygieny pacientů přes vydávání snídaní a obědů, ale i léků. Je to pro nás neuvěřitelná zkušenost, k níž se na fakultě nedostaneme. Navíc se můžeme zapojit také do lékařské práce, například jsem se naučila psát příjmové zprávy,“ říká studentka pátého ročníku oboru všeobecné lékařství, která na klinice pomáhá už čtvrtým týdnem.

Její kolegyně z ročníku Lucie Pešková zase působí v ambulanci, kde zastává sesterskou práci. „Třeba měření tlaku, vykazování pro pojišťovny, přípravu dokumentace pro stacionář, doprovod pacientů na vyšetření,“ vypočítává. Také pro ni je to velká zkušenost. „Je to úplně jiný pohled než při stážích na fakultě. Zkušenosti odsud jsou doslova k nezaplacení. Onkologie je interní obor, díky práci zde jsem viděla spoustu diagnóz,“ zmiňuje Pešková.

V posledním, šestém ročníku lékařské fakulty už je další z dobrovolnického týmu, Katrin Krauzová. Také ona se zapojila do sesterské práce, pomáhá lékařům, vyřizuje telefonáty a dokumentaci. „Je skvělé, že takto zblízka poznám, co obnáší práce sestry. Vidím, jak funguje ambulance, a také to, o čem je onkologie, která se prolíná do všech medicínských oborů,“ nabízí další pohled studentka, jež by se po dokončení školy chtěla věnovat chirurgii.