Krajští cestáři mají v plánu upravit šest nebezpečných silničních úseků

Kraj chystá opatření na šesti nebezpečných silničních úsecích. Ilustrační foto

VYSOČINA – Úpravy s cílem zvýšit bezpečnost několika kritických silničních úseků po Vysočině mají pro letošek mimo jiného v plánu krajští cestáři. Kraj Vysočina požádal o 15milionovou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vytipovali šest úseků na silnicích II. a III. tříd, na kterých je potřeba zvýšit bezpečnost. Pomůžou nová protismyková opatření, tzv. emulzní hrubé mikrokoberce nebo osazení svodidel. „Vybrané akce jsou rozpočtovány předběžně na 20 miliónů korun, vzhledem k tomu, že jejich dodavatel bude znám po vysoutěžení, předpokládáme, že cena díla bude nižší, navíc zapojíme vlastní rozpočet – minimálně do výše povinného vlastního podílu,“ informoval po jednání Rady Kraje Vysočina hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Pokud Kraj Vysočina peníze z fondu získá, stihnou se všechny úpravy ještě letos. Realizaci bude mít na starost právě Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Přehled úseků

  • II/360 Oslavička – hranice okresu Třebíč – cca 3 km dlouhý úsek, kde budou zlepšena protismyková opatření
  • II/152 Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou – zvýšení protismykových vlastností emulzním mikrokobercem hrubým – cca 5 km dlouhý úsek, protismyková opatření, doporučení BESIP
  • III/34820 Věžnička, zádržný systém – osazení svodidel v konkrétním nebezpečném úseku
  • II/150 Chlístov, osazení svodidel – vyřešení nebezpečného úseku vzniklého po vytěžení lesa
  • II/406 křižovatka II/602 – Kostelec – cca 1,6 km zlepšení protismykových opatření
  • II/639 Nový Svět – Kostelec OK II/406 – zlepšení protismykových opatření ve vybraném úseku častých nehod