V Kloboukách musí kvůli koronaviru šetřit. Ruší se oprava kanalizace i stavba cyklostezky

Chodník v Cyrilometodějské ulici. Foto: Město Valašské Klobouky

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Zastupitelstvo Valašských Klobouk schválilo pro letošní rok vyřazení investic za 10 milionů korun. Konkrétně se jedná o výstavbu kanalizace v ulici Nádražní a cyklostezky směrem na Poteč. Město tím reaguje na předpokládanou ekonomickou krizi související s koronavirem, která může zasáhnout jeho rozpočet.

Obě akce plánovalo město uhradit z vlastních prostředků. Kvůli současné situaci se uskuteční jen ty investice, které budou podpořeny dotacemi. „I proto jsme odstoupili od záměru zbudování kanalizace na Nádražní za 3 miliony korun, a pokud nebudeme mít přiznanou dotaci z programu INTERRREG ČR-SR, pak nebudeme rozšiřovat ani cyklostezku ze sídliště Palackého k ekoparku Trhovisko za 7 milionů korun,“ vysvětlila starostka města Eliška Olšáková.

Staňte členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení na ulici Sbořisko a výměna osvětlení v sousední ulici Na Vyhlídce proběhne jen v tom případě, že bude podpořena dotací. Předpokládané náklady jsou 1,8 milionu korun a peníze by mohly přijít z Integrovaného regionálního operačního programu.

Na podporu Státního fondu infrastruktury čeká chodník v Cyrilometodějské ulici. Ten je už v havarijním stavu a rekonstrukci nutně potřebuje. Zároveň by se měla vystavět jeho další část směrem k ekoparku. Investice si vyžádá 1,6 milionu korun.

Sbořisko čeká na nový chodník i osvětlení. Foto: Město Valašské Klobouky