Pravidla pro nošení roušek se opět změnila. Co aktuálně platí? Týkají se změny i vás?

Ilustrační foto

Povinné nošení roušek bylo jedním z prvních opatření zavedených v boji s koronavirem a patrně bude zrušeno jako jedno z posledních. Na to si ale ještě dlouho počkáme. Pravidla se však průběžně upravují, naposledy 5. května, takže mnoho lidí přestává mít přehled o tom, kdy roušky nosit musí a kdy je to pouze na jejich osobním uvážení.

Pravidlo č. 1

Někteří lidé mají dojem, že s přicházejícím květnem a slunným počasím stačí mít roušky uvázané na krku. K průkopníkům tohoto stylu patří zejména kuřáci a alkoholici. Základním pravidlem však zůstává, že nošení roušek je stále povinné. Ve vládním prohlášení není ani slovo o tom, že cigareta nebo půllitr v ruce či zesílená intenzita slunečního svitu jsou důvodem roušku nenosit.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Rouška na kole a při sportu

Někdy je i dýchání při pouhé chůzi s rouškou problém. Natož když podáváte nějaký větší fyzický výkon, to se vám pak v roušce opravdu nedostává kyslíku. Naopak rouška vás ještě více dráždí a navíc rychle provlhne, takže se stává pro svého nositele spíše nebezpečím než přínosem. Proto je možné při sportu v některých případech roušku nenosit. Jedná se např. o sportoviště, kde jsou sportující odděleni od ostatních třeba stěnou nebo plotem. Dále také při sportech, kde sportovci  udržují od sebe vzdálenost alespoň dva metry. Typickým příkladem je běh nebo jízda na kole ve venkovním prostředí za předpokladu, že nepotkáváte bezprostředně další osoby. Dále například při jízdě na koni nebo při vodních sportech. Pokud se ovšem pohybujete v místech, kde je hustší koncentrace lidí, takže neustále někoho potkáváte, pak je rouška nutná nehledě na to, že sportujete.

Z toho vyplývá odpověď na časté dotazy běžců a cyklistů, jestli musí nosit roušku, když jsou v přírodě. Venku je při běhu i cyklistice nutné mít roušku, pokud se setkáváte s lidmi a nejste schopni dodržet potřebný odstup. Takže běh bez roušky v opuštěném lese, kde občas potkáte jen lišku dávající dobrou noc, je naprosto bez problému. Naproti tomu při běhu městským parkem přeplněném cyklisty, běžci a maminkami s kočárky je rouška nutná. Její nenošení je znakem bezohlednosti vůči druhým, a navíc může být rovněž pokutováno.

Děti

Děti do dvou let roušky nosit nemusí. Dále roušky rovněž nemusí nosit děti starší dvou let a mladší sedmi let při pobytu v mateřské škole (nebo v dětské skupině) a jejich pedagog.

Duševně nemocní

Výjimka ohledně nošení roušek je také stanovena pro osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou změnou duševního stavu. Jde o to, že mentální stav těmto lidem neumožňuje pochopit a respektovat, že by měli mít roušku na obličeji, někdy hrozí i to, že si s ní mohou ublížit.

Doprava

Bez roušky mohou být řidiči ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob. Dále pak lidé v uzavřeném vozidle, pokud společně zároveň sdílejí jednu domácnost.

Umělci

Bez roušek již také uvidíme moderátory, hlasatele a umělce pokud vystupují ve studiu sami, tj. bez hostů, a za předpokladu, že splní další podmínky stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Focení

Pokud si potřebujete nechat udělat portrétní fotografii, pak se vás bude týkat výjimka z nošení roušek, a to po dobu nezbytně nutnou pro pořízení této fotografie. Klasickým případem je např. svatební fotka. Dá se očekávat, že toto povolení bude mít také dopad na vydávání nových OP, které bylo dosud pozastaveno mimo jiné právě z důvodu zákazu sundat si roušku na veřejnosti.