Jóga, pilates nebo aerobic. Co platí pro skupinová cvičení ve vnitřních prostorách? Musíte mít roušku?

Ilustrační foto

Pokud jste před dobou koronavirovou chodili na kurzy cvičení, můžete se nyní těšit na jejich znovuotevření. Většina provozovatelů totiž nyní kontaktuje své klienty, aby jim oznámila pokračování předplacených kurzů. Samozřejmě za zpřísněných hygienických podmínek. Nejčastější nejasnosti se týkají roušek. Jsou povinné, když se cvičí vevnitř, či nikoli?

Cvičení ve vnitřních prostorách

Poprvé jsme si mohli zacvičit ve vnitřních prostorách v druhé polovině dubna, kdy došlo k otevření fitness center, posiloven a tělocvičen. Byla umožněna jak individuální cvičení, tak cvičení skupinová. Vstup a cvičení bylo povoleno pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, tedy nejčastěji rouškou nebo ústenkou. Platil zákaz používání společných šaten a sprch a další opatření týkající se počtu osob a dezinfekčních opatření.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Nová, méně přísná, pravidla

Nyní platí nová, benevolentnější, pravidla. Vyplývají z Požadavků na organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti dle MZ ČR k 11. květnu 2020.

  1. Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  2. vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  3. sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  4. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  5. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
  6. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

 Hlavní změny

Dle České komory fitness lze za organizované cvičení považovat jak skupinovou lekci, tak lekci individuální, kdy se jeden trenér věnuje jednomu klientovi v dostatečné vzdálenosti od ostatních. Dle uvedeného vládního opatření dochází ke zrušení dřívějšího omezujícího pravidla maximální kapacity 1 osoby na 10 m2 a také maximální kapacity skupinových lekcí 8 cvičících osob na 1 trenéra. Zůstává však nutnost dodržet odstupy 2 m mezi cvičícími a ostatními osobami. Patrně nejzásadnější změnou je bod 3, z kterého plyne, že po dobu sportování ve vnitřních prostorách není povinnost nosit roušky. Protože nefungují společné šatny, bude zpravidla potřeba přijít již ve cvičebním oblečení. Záchody budou fungovat za zpřísněných hygienických opatření.

Další hygienická opatření

Je důležité vědět, že dřívější hygienická opatření stále platí. Navíc je směrodatné, jaká další opatření zavede provozovatel sportovního zařízení pro bezpečnost svých zaměstnanců a klientů. Mezi základní patří např. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, dohlédnout, aby klienti provedli povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny, upřednostňovat platby bezkontaktně.

Co si zejména pohlídat

V zájmu ochrany svého vlastního zdraví si raději noste svou cvičební podložku. Právě na ni totiž v průběhu cvičení často pokládáte tvář a dlaně. V případě, že by ta „erární“ byla špatně vydezinfikovaná, je velké riziko nákazy nejen koronavirem, ale jakoukoli infekcí, třeba chřipkou. Rovněž pozor na cvičení naboso, kdy sice nehrozí nákaza COVIDem, ale kožní plísní nohou, což je nepříjemná a hlavně úporná infekce.