Sestry Foxovy: Celebrity na poli komunikace s duchy?

Událost, která vedla ke zrození spiritistického hnutí, se odehrála v Hydesvillu ve státě New York roku 1848.

Rodina Foxových a neobvyklé bouchání

Farmářská a metodistická rodina Foxových byla v té době již několik nocí rušena zvuky, které zpočátku považovali za rachocení okenic ve větru. Proto okna zkontrolovali, když tu náhle matka uslyšela bouchání, pro které neměla vysvětlení.

Když ulehli, klepání se ozvalo znovu a dvanáctiletá dcera Kate si vzpomněla, že je následující den apríl, takže někdo může žertovat. Několikrát tedy luskla prsty a odpovědí byl stejný počet lusknutí, pak tleskla a ozvalo se také tlesknutí. Bylo to trochu znepokojivé, zvláště, když si paní Foxová vzpomněla, že předchozí nájemník se odstěhoval, a stěžoval si na nevysvětlitelné zvuky.

Paní Foxová se zeptala, zda odpovídá duch – v tom případě ať klepne dvakrát a skutečně se toto ozvalo. Pak se zeptala, zda bylo člověku, z něhož duch pochází, ublíženo, a ozvaly se též dvě klepnutí.

Duch zavražděného

Používáním tohoto dorozumívání se měla dozvědět, že šlo o ducha mladého muže, který byl v domě zavražděn. Paní Foxová chtěla pozvat svědky jejich rozhovoru, mnozí sousedé se však báli vůbec vstoupit, až na zarputilého skeptika Williama Dueslera. I jeho skepticismem prý však otřásly vibrace postele vyvolané silným boucháním.

Dále se dozvěděli, že muže, od něhož zprávy pocházejí, před pěti lety zavraždil předchozí majitel domu kvůli pěti stům dolarům.

Děsivý nález

O strašidelném domě Foxových se mluvilo po celém městě, k domu se již beze strachu hnali lidé, kteří chtěli klepání také slyšet, a dozvědět se nejnovější zprávy z onoho světa. Zatím duch oznámil rodině, že jeho tělo je pohřbeno ve sklepě domu. Bez váhání popadl pan Fox a ostatní muži krumpáče, kopání však museli přerušit, protože narazili na podzemní pramen a mohli pokračovat až o několik měsíců později. Poté narazili na prkno a ve vrstvě nehašeného vápna pod ním se ukázaly části lidské kostry a chomáčky vlasů.

Nedaleko Lyonu v tomtéž státě byl mezitím nalezen původní majitel – pan Bell, údajný vrah. Duch ale předpověděl, že Bell nebude postaven před soud – to se také vyplnilo, obvinění ducha nestačilo a další usvědčující důkazy se nenalezly. Kostra mohla teoreticky patřit komukoliv a kdokoliv mohl být vrahem.

Zrození spiritismu

Tak se rodina stala “celebritami” na poli komunikace s duchy – prostě tím, že byla náhodou kontaktována. Avšak zdá se, že různí duchové je kontaktovali dále. Nadšení, které rodina vyvolala, hlavně tři dcery, nebylo všem po chuti, hlavně v církevních kruzích. A tak došlo ke jmenování tří komisí, které měly celou věc prověřit.

Sestry Foxovy – Margaret, Kate a Leah, musely podstoupit různé zkoušky, zda nezpůsobují klepání úmyslně, ale na nic se nepřišlo. Všechny tři komise uvedly, že dívky přitahují jakousi neznámou aktivitu, kterou ovšem samy nevyvolávají. Margaret byla poslána k bratrovi a Leah s Kate žily v Rochesteru.

Znepokojivé jevy je však provázely – na nájemníka, který bydlel u Leah, začal někdo házet různé předměty a podobně. Celá rodina Foxových se opět přestěhovala, ale duchové s nimi.

Nakonec bylo rozhodnuto, že se musí vynalézt nové metody komunikace s duchy, kupříkladu s pomocí médií.