Hranická propast: Co jednou schvátí, více nenavrátí!

Hranická propast

Hranická propast se nachází na území Hranického krasu východně od Hranic. Uprostřed lesů v Hranickém krasu zeje díra, jejíž hloubka se dá těžko odhadnout. V roce 2016 tým České speleologické společnosti naměřil 404 m, a tak se stala Hranická propast vlastně nejhlubší zatopenou propastí na světě. Naměřená hodnota však prý není konečná.

Pověst

Původně prý na místě propasti stával hrad, ale jeho majitele, loupeživého rytíře, se bálo celé okolí. Tak dlouho byl proklínán, až se jedné noci jeho sídlo propadlo do země i se všemi, kdo byli v něm. Od té doby se má přízrak rytíře objevovat o vánočních svátcích na ohnivém koni a na Štědrý den se z hlubin ozývají divné zvuky – snad prý ze zaniklého hradu.

Historie

O propasti psal již v roce 1570 Tomáš Jordán z Klausenburgu – zmiňoval, že jsou tam házeni odsouzenci na smrt. Bylo také pozorováno, že pokud do ní spadne zvěř, hned se potopí a zahyne. V roce 1627 zakreslil propast do své mapy Moravy i Komenský a nazval ji – prostě Propast.

Pokusy

Propast má tvar elipsy, v nejdelším místě měří asi 110 metrů, v nejširším asi 50 metrů. Její suchozemská část je hluboká téměř 70 metrů. Zkoumání oblasti pod tím, tedy vlastně zatopené jeskyně, je velmi nebezpečné. Pokusili se o to již mnozí, a to od středověku až po současnost.

Dnes nám ale může pomoci technika, a tak byly spouštěny do propasti různé sondy. Nakonec i roboti. Odvážný polský potápěč Krzystof Starnawski se několikrát do propasti ponořil, ve zmiňovaném roce 2016 poslat do propasti robota, a to do již též zmiňované hloubky 404 metrů. Je těžké z propasti techniku zachránit, hlavním problémem je konfigurace terénu a překážky jako staré větve, kořeny a vrstvy kamenů.

Lidské oběti

Kolik vlastně obětí skončilo v Hranické propasti, nikdo přesně neví. Je nazývána také Kmotrova tůň, Kmotrův důl apod. – a lákala vždy samozřejmě i sebevrahy. A dovedete si představit lepší místo, kde by se mohl případný vrah zbavit své oběti? Asi nejznámější případ je z roku 1883, kdy v propasti navždy zmizelo tělo Josefíny Timalové. Lupič a vrah Hugo Schenk se svým kumpánem ubohou dívku vylákali k propasti, tam ji znásilnili, svázali, okradli, do úst jí nacpali roubík, k nohám přivázali velký kámen a strčili do ní…

Tak jak tak, dno propasti dosud nalezeno není – podaří se to někdy?