Naplněnost podzemních kontejnerů na odpad v centru Liberce hlídají speciální čidla

LIBEREC – Do podzemních kontejnerů umístěných na Sokolovském náměstí bylo nainstalováno zařízení, hlídající jejich naplněnost. Zástupci svozové společnosti FCC Liberec a magistrátního odboru ekologie a veřejného prostoru tak budou mít trvalý přehled o aktuální naplněnosti jednotlivých kontejnerů. Pracovníci svozové společnosti budou moci reagovat pružněji v případě jejich náhlého naplnění.

Instalaci čidel předcházel zkušební provoz v podobě umístěného prvního čidla, které se osvědčilo, a na základě získaných zkušeností se čidly doplnily i zbývající nádoby. Instalace měřicích zařízení má za cíl zvýšit čistotu u tohoto stanoviště v centru města. V rámci dalších plánovaných sestav podzemních kontejnerů budou čidla instalována již po samotné montáži nových nádob. Tento krok má přispět k dalšímu udržení čistoty v centru města.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Liberec vybudoval první podzemní kontejnery na Sokolovském náměstí před více než pěti lety díky dotaci ministerstva pro místní rozvoj (1,021 milionu korun), přijatá dotace představovala 90 procent celkových nákladů na projekt. Kontejnery jsou bohužel určeny pouze pro sběr využitelných složek komunálního odpadu v podobě papíru, plastu a bílého a barevného skla. Naprosto chybí nádoba na směsný komunální odpad nebo tetrapack.

Sběr a třídění odpadů do podzemních kontejnerů je moderním řešením zohledňujícím zejména v centrech měst nejen efektivitu a ekonomiku, ale též estetické a kulturní hledisko nakládání s odpady. Tato zařízení pomáhají šetřit místo a eliminují nepořádek a zápach v okolí tradičních nádob na odpad, zabraňují krádežím, odpadky zůstávají mimo dosah vandalů nebo nenechavého větru či hlodavců. Princip je jednoduchý – na povrchu nejsou příliš objemné, jejich existenci prozrazují jen malé sloupky, umístěné nad úrovní komunikace, které slouží k vhazování odpadu a připomínají běžný odpadkový koš. Podzemní kontejnery nenarušují svým vzhledem charakter okolí tolik jako běžné plastové kontejnery na odpad a odpovídají i požadavkům památkářů.

Foto: Magistrát města Liberce, Liberec+ a ilustrační foto