Nemocnice Pardubického kraje od soboty povolí návštěvy. Za jakých pravidel?

PARDUBICKÝ KRAJ – Nemocnice Pardubického kraje od soboty 13. června povolí opět návštěvy hospitalizovaných pacientů. Ty však budou stále probíhat v upraveném režimu a příchozí budou muset dodržovat nemocnicí stanovená pravidla, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů, návštěv i personálu.

Vzhledem k podmínkám, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví, povolovala pracoviště Nemocnice Pardubického kraje doposud pouze návštěvy v individuálních případech, povětšinou u pacientů v terminálním stadiu. Od soboty 13. června budou možné návštěvy u všech pacientů, ovšem za dodržení těchto pravidel:

Osoba přicházející za hospitalizovaným pacientem musí být bez známek onemocnění COVID-19, jako jsou horečka, kašel, rýma, zimnice, bolesti v krku nebo ztráta čichu, nesmí mít vyšší tělesnou teplotu než 37 °C a nesmí být v karanténě. Dále je nutné, aby návštěva vyplnila prohlášení o bezinfekčnosti, které je spolu s pravidly návštěv ke stažení ZDE, případně k dispozici na oddělení. Jednoho pacienta mohou navštívit najednou maximálně dvě osoby a délka návštěvy nesmí přesáhnout 30 minut. Na vícelůžkovém pokoji pak smí být zároveň vždy jen jedna návštěva a po jejím odchodu musí být prostor vydezinfikován. Vzhledem ke kapacitě byl v nemocnici omezen i celkový počet návštěv na jednoho pacienta na jeden den.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Pokud je to možné, návštěva by se měla uskutečnit spíše ve venkovních prostorách areálů nemocnic. I taková návštěva se však musí ohlásit sestře a odevzdat vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti. Stálou podmínkou je dodržení minimální vzdálenosti 2 metry. Důležitou součástí nastaveného režimu je také upravená návštěvní doba:

  • U standardního lůžka to je středa a neděle od 14 do 17 hodin.
  • V léčebnách dlouhodobě nemocných je to úterý, čtvrtek a sobota od 14 do 17 hodin.
  • U lůžek intenzivní péče je možná návštěva po individuální domluvě s vedením oddělení.

Oddělení s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty mohou mít lokálně upravené návštěvní hodiny, pro konkrétní informace je proto třeba navštívit webové stránky příslušné nemocnice.

I nadále platí zákonné výjimky u návštěv hospitalizovaných dětských pacientů a pacientů se sníženou svéprávností, tyto návštěvy však musejí respektovat určitá omezení uvedená v opatření Ministerstva zdravotnictví.

Ilustrační foto