V České Lípě se plánuje úprava křižovatky Purkyňova a U Nemocnice

ČESKÁ LÍPA – Snadnější výjezd pro automobily a pohodlnější vystupování z autobusu by měly přinést změny, které město plánuje na křižovatce ulic U Nemocnice a Purkyňova. Na místě nešťastné křižovatky ve tvaru T by mohl v budoucnu stát kruhový objezd. Zakázku na zpracování kompletní projektové dokumentace přidělili českolipští radní vítěznému dodavateli na svém květnovém jednání.

Výhercem výběrového řízení se stala firma ADVISIA s nabídkou 988 tis. Kč. Jejím úkolem bude navrhnout nejvhodnější řešení křižovatky tak, aby byl do křižovatky možný také výjezd sanitek z areálu českolipské nemocnice. Součástí návrhu také bude posunutí zastávky MHD. Ta je nyní nevhodně umístěna v ulici U Nemocnice, v budoucnu by se přiblížila křižovatce. Díky tomuto posunu by pak tato zastávka mohla být obsluhována více spoji, než je tomu nyní, navíc se počítá s vybudováním bezpečnějšího prostoru pro výstup cestujících.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

„Víme, že ve špičce je na této křižovatce velmi obtížné odbočit, provoz se v tomto místě ještě zvýšil kvůli zjednosměrnění ulice Pod Špičákem. Navíc se na město v minulém roce obrátil Liberecký kraj s tím, že v těchto místech by chtěl v budoucnu vybudovat výjezd pro záchrannou službu, která nyní vyjíždí směrem do zrekonstruované ulice Pod Špičákem. Vyšli jsme tedy kraji vstříc. Dohodli jsme se, že město vysoutěží projektanta na úpravu této křižovatky s tím, že po zpracování studie dopravního řešení budeme s krajem jednat o spolufinancování celé akce,“ upřesnila starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Předmětem zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně provedení geodetického, hydrogeologického a geologického průzkumu, vypracování studie dopravního řešení lokality, inženýrské činnosti a autorského dozoru při provádění stavby.

Foto: google maps