Ve Zlíně otevřou novou cyklostezku. Řidiče čekají změny v celé oblasti Čepkova

Ilustrační foto

ZLÍN – Cyklostezka Zlín na ulicích Tyršovo nábřeží, Výletní a Mladcovská se veřejnosti otevře v druhé polovině léta. Na novinky se musí připravit i řidiči. Spolu s otevřením cyklostezky dojde totiž na úpravu dopravního značení v celé oblasti Čepkova.

Výstavba cyklostezky začala loni v květnu, předpokládaný termín dokončení je 31. srpna. „Lze předpokládat, že cyklostezka bude zprůjezdněna v celé délce včetně podjezdů dříve, ale do doby kolaudace stavby a jejího oficiálního otevření platí průjezd stavbou,“ vysvětlil mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Součástí budované cyklostezky jsou také dva podjezdy podél řeky Dřevnice. „Navrženým mimoúrovňovým křížením se podstatně zvýší bezpečnost cyklistů, kteří nebudou muset přecházet frekventovaný úsek. Zároveň stavba doplňuje další úsek na trase Otrokovice – Zlín – Vizovice,“ uvedl radní Michal Čížek.

Před otevřením všech úseků dojde na úpravu dopravního značení v ulicích Tyršovo nábřeží, Smetanova, Čepkovská a Pod Stráněmi. V celé oblasti bude platit dopravní značení zóna 30 s předností zprava a omezený vjezd vozidel nad 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy. Nově bude na ulici Tyršovo nábřeží zakázán průjezd. „Cílem změny dopravního značení je zákaz tranzitu vozidel a celkové zklidnění dopravy v této oblasti,“ dodává Melzer.

Jaké změny nastanou?

V úseku Tyršovo nábřeží zůstane stávající jednosměrný provoz pro motorová vozidla, ale bude zde nově zaveden obousměrný provoz cyklistů. Na komunikaci bude vyznačen cyklopiktokoridor označující prostor pro cyklisty, kteří pojedou ve směru od nákupního centra Čepkov směrem na Cigánov, tedy v opačném směru. Chodník podél vody bude pouze pro pěší. V celém úseku bude platit zákaz stání.

Podjezdy pod mosty Cigánov a Čepkov budou sloužit pouze cyklistům. Chodci budou využívat přechody u kruhového objezdu NC Čepkov a stávající přechod přes komunikaci na ulici Sokolská.

Na Fügnerově nábřeží zůstane jednosměrná komunikace se zónou 30 a omezením tonáže do 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy. Na začátku ulice jsou nově vybudovaná parkovací místa s necelými 20 místy, z čehož je jedno vyhrazeno pro vozidla IZS a jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Na ostatních úsecích dokončené cyklostezky, což jsou ulice Výletní a Mladcovská, se jedná o smíšené stezky pro pěší i cyklisty.