Brodští nadšenci chystají opět Havlíčkobrodské Brodění, tentokrát individuálně

V loňských ročnících se dokonce brodilo na čas. Foto: organizátoři Brodění

HAVLÍČKŮV BROD – Třetí ročník Brodění v řece Sázavě bude i letos. Uskuteční se ale poněkud netradičně a za přísných bezpečnostních opatření. Vzhledem k tomu, že stále nejsou povolené akce většího počtu osob, chystají organizátoři za pomoci černé tabulky a bílé a žluté křídy Brodění individuální.

„Letošní ročník se uskuteční na stejném místě, pod jezem- novostavbou Krajské knihovny Vysočiny, ale pro každého účastníka v jiném termínu. Budou tak dodrženy dostatečné rozestupy a minimalizuje se možnost přenosu viru Covid-19 mezi účastníky,“ popisuje jeden z organizátorů akce Jiří Jedlička.
Přesný harmonogram a program akce najdete na černé tabulce umístěné na břehu řeky Sázavy pod jezem, v místě posledního brodění. „U tabulky bude křída bílé barvy a každý ze zájemců na tabulce veřejně a v dostatečném předstihu oznámí program a termín svého individuálního brodění tak, aby se nedostal do kontaktu s ostatními účastníky,“ vysvětluje Jiří Jedlička s tím, žet totéž pravidlo bude platit i pro diváky a fanoušky Brodění. Každý účastník tedy bude mít na břehu svého individuálního diváka, který provede registraci na stejné černé tabulce, ovšem křídou žluté barvy.

„Apelujeme na účastníky, aby brodili disciplinovaně, v modrobílých retroplavkách, s rouškou na ústech a před vstupem do vody si omyli ruce vlastní přinesenou dezinfekcí. Gumová čepice na hlavu není nutná. Pro diváky není rouška ani dezinfekce povinná, pokud není uvedeno jinak,“ dodává Jiří Jedlička a zároveň zdůrazňuje, že jednoznačně doložená a medicínskou praxí potvrzená prospěšnost brodění pro zdraví může být výzvou pro všechny, kteří dosud s přebroděním Sázavy váhali a minulých ročníků se neúčastnili.

Certifikáty o přebrodění Sázavy budou vydávat organizátoři na základě prokazatelného potvrzení o přebrodění, které musí být ověřené místním notářem nebo jinou nezpochybnitelnou autoritou, včetně Franty Beneše.