KORONAVIRUS: Jedna z posledních vln rozvolnění přijde v pondělí. Roušek se zbavíme v červenci

Zdroj: online vysílání

Česko – Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví a představitelů pracovní epidemiologické skupiny lze již zcela omezit plošná opatření, která byla zavedena kvůli zabránění šíření nového typu koronaviru. Počínaje červencem tak bude pravomoc přijímat konkrétní restrikce v rukou krajských hygienických stanic. Již následující pondělí ale přijde jedna z posledních vln rozvolnění, díky čemuž se život v Česku vrátí téměř do normálu.

Jak poznamenal hned v úvodu tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, v rozvolňování opatření se již v Česku blížíme do finále. „V rámci epidemiologické skupiny jsme se shodli na možná už finálním rozvolnění těch skutečně plošných opatření, která jsou v ČR stále platná,“ prohlásil s tím, že odborná debata se vedla především o tom, jak přejít od plošných omezení spíše k doporučením na lokální úrovni a jak se zaměřit především na individuální odpovědnost. „Navzdory stabilní situaci v plošném měřítku tu s námi koronavirus stále je – což vidíme v určitých lokalitách v nárůstu pacientů. Proto chceme apelovat především na zodpovědnost jednotlivců,“ shrnul Vojtěch.

Klíčovou novinkou je tak v tomto kontextu zrušení plošné povinnosti nosit roušku, a to od 1. července. Roušky nebudou povinné uvnitř ani venku, s výjimkou regionů, kde je zhoršená epidemiologická situace. „Pokud se bavíme o regionech, kde je situace horší, dnes by to byla Praha a okres Karviná. Dnešním pohledem by tak v těchto lokalitách byla povinnost nošení roušek zachována v MHD a taxi dopravě stejně jako při účasti na vnitřních hromadných akcích, v divadlech, kinech, ve zdravotních a sociálních zařízeních,“ shrnul ministr zdravotnictví s tím, že konkrétně Praha je typickou ukázkou komunitního šíření, a proto je nošení roušek v MHD velmi důležité. „Samozřejmě ale i v Praze může dojít ke zklidnění. To, jak bude vše vypadat od 1. 7., se bude řídit tím aktuálním vývojem,“ dodal.

Od 1. července se ruší také omezení pro provozy stravovacích služeb, ty aktuálně musí zavřít nejpozději ve 23.00. Stejně tak bude povolena konzumace občerstvení v prostorách hledišť a sálů (opět s výjimkou regionů se špatnou epidemiologickou situací).

Která omezení zmizí od pondělí?

Již od 22. 6., tedy od následujícího pondělí, se navyšuje maximální počet účastníků na hromadných akcích z 500 na 1000 osob a nadále bude platit systém zavedený od 15. 6., kdy je možné vyčlenit sektory, jejichž počet nesmí přesáhnout 5 – v takovém případě je na akci možná účast až 5000 lidí. „Pokud dojde ke zlepšení epidemiologické situace, bude od 1. 9. možné navýšit počet sektorů na 10, maximální počet tedy bude 10 000 osob – to se týká třeba různých koncertů, sportovních utkání. Bavili jsme se i o veletrzích, umožníme návštěvu veletrhů do 5000 osob v těch 5 sektorech. Ten režim tedy bude platit i pro ně,“ upřesnil Adam Vojtěch.

Od pondělí 22. 6. se mohou otevřít také dětské koutky v obchodních centrech a zcela neomezeně bude možné otevřít zoologické zahrady, botanické zahrady ad., tedy bez limitu návštěvníků (doteď platilo 250 osob na hektar). Návštěvnické limity se již nebudou týkat ani vnitřních a vnějších koupališť, stejně tak bude zrušen limit vzdálenosti mezi návštěvníky hradů, zámků, galerií. Kompletně bude zrušeno i mimořádné opatření pro lázně.

S ohledem na blížící se konec roku se zároveň ministerstvo s epidemiology shodlo na tom, že žáci a studenti si budou moci přijít pro vysvědčení ve větších skupinách, tedy ne jen v těch, které byly vymezeny maximálním počtem 15 osob.

Do budoucna chce ministerstvo s pracovní skupinou epidemiologů sestavit mapu republiky s ohledem na míru rizika – podle výskytu onemocnění, počtu hospitalizovaných ad. – tak, aby i občané měli základní přehled o epidemiologické situaci v Česku (principiálně by se mělo jednat o model podobný stávajícímu semaforu, který platí pro země v zahraničí). Jednotlivá opatření vycházející z aktuálního stavu v dané oblasti by pak měly vydávat krajské hygienické stanice.