Prostějované, nedostanete se ze závažných důvodů na úřad? Úřad přijede za vámi!

PROSTĚJOV – Občané Prostějova, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit osobně na úřad, ani využít elektronický přístup pro své podání, mohu požádat, aby úředníci ve vybraných agendách přijeli za nimi. Úředníci mohou přijmout jejich podání nebo být nápomocni vyřešení jejich životní situace. Tato služba je dostupná už od roku 2010, od 19. června se rozšiřuje některé služby živnostenského úřadu.

Službu mohou využít občané nad 80 let věku, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu, občané pobývající v domově pro seniory, domě s pečovatelskou službou, nemocnici, občané trvale upoutáni na lůžko a občané v tíživé životní situaci, přitom pro poskytnutí služby stačí splnění pouze jedné z uvedených podmínek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

O službu pojízdného úřadu lze požádat v těchto agendách:

  • Odbor občanských záležitostí: ověřování listin a ověřování podpisů, žádost o občanský průkaz a rozvoz vyhotovených občanských průkazů
  • Odbor sociálních věcí: ustanovení zvláštního příjemce důchodu, řešení otázek bydlení a finančních prostředků.
  • Finanční odbor: poplatek ze psů – přihlášení a odhlášení psa, zřízení platby přes SIPO, výběr poplatku v hotovosti, poplatek za komunální odpad – zřízení platby přes SIPO, výběr poplatku v hotovosti.
  • Odbor dopravy: registr vozidel – vyřazení vozidla z registru, dočasné vyřazení vozidla z registru, registrace vozidla, odhlášení vozidla na jiného majitele, změna evidenčních údajů vozidla, vystavení duplikátů dokladů k vozidlu, registr řidičů – výměna řidičského průkazu, vzdání se řidičského oprávnění, vydání mezinárodního řidičského průkazu, výdej dat z registru řidičů, silniční hospodářství – povolení zvláštního užívání komunikace (vyhrazené parkování pro ZTP/P, překopy, lešení, umístění kontejnerů, a podobně).

Od 19. června nově přibyly tyto agendy:

  • Odbor obecní živnostenský úřad – ohlášení živnosti, žádost o koncesi, žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, změny údajů, přerušení a znovuzahájení provozování živnosti nebo zemědělského podnikání, zrušení živnostenského oprávnění, vyřazení z evidence zemědělského podnikatele, výpis z živnostenského rejstříku.

Služby pojízdného úřadu lze objednat telefonicky na bezplatné lince číslo 800 900 001 nebo pak přímo na jednotlivých odborech.