Pacienti budou v novém! V českolipské nemocnici bylo otevřeno zmodernizované oddělení chirurgie

ČESKÁ LÍPA – Českolipská nemocnice dokončila rekonstrukci a modernizaci oddělení chirurgie. Kapacita oddělení je 60 standardních lůžek, pacienti mají k dispozici zcela nové pokoje, které jsou vybaveny novým nábytkem, televizemi a dalšími zařizovacími předměty. Nová jsou také veškerá sociální zázemí pacientů.

Na celém oddělení je možné se připojit na síť wifi. I zdravotníci pracují ve zcela novém prostředí, nelékařský personál zejména na velké nové sesterně, modernizace se dočkaly denní místnosti zdravotníků nebo lékařské pokoje. Na oddělení funguje také moderní komunikační systém sestra-pacient. V rámci akce zde byly realizovány nové podlahy, podhledy, elektrické rozvody a v neposlední řadě rozvody medicinálních plynů.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Celá rekonstrukce byla rozdělena do dvou základních etap dle jednotlivých částí oddělení, lamel. Rekonstrukce první lamely, chirurgie A, probíhala od září do prosince loňského roku, druhá etapa, chirurgie B, poté navázala v lednu letošního roku a dokončena byla vzhledem k pandemii covid-19 v polovině června. Lůžkové oddělení je, oproti původnímu umístění na 6. a 7. patře, nově na jednom podlaží, nachází se v 6. patře budovy monobloku.

„Jednoznačným cílem této akce bylo opět logické sestěhování oddělení na jedno podlaží nemocnice, logisticky přiblížit oddělení operačním sálům a zároveň nabídnout pacientům co nejvyšší komfort při návštěvě naší nemocnice,“ shrnul generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek.

Rekonstrukce chirurgie přišla na řadu po gynekologicko-porodnickém oddělení, které novou podobu získalo loni. Na modernizaci přispěl Liberecký kraj téměř polovinou. „Jsem rád, že českolipská nemocnice je zase o krok dál ve zvyšování kvality péče o pacienty. Liberecký kraj jí pravidelně poskytoval pravidelný roční příplatek mimo základní kapitál ve výši třicet milionů, zastupitelstvo nyní schválilo, že v dalších osmi letech od roku 2022 to bude čtyřicet milionů,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Celkové náklady na modernizaci Chirurgického oddělení dosáhly zhruba 18 milionů korun. Podstatnou část finančních prostředků, celkem 8 milionů, poskytl Liberecký kraj. Nemocnice pak opět oslovovala okolní města a obce, aby podpořily tuto investici a staly se tak partnery projektu. Velké poděkování zde patří bezesporu městu Česká Lípa, kdy zastupitelstvo města schválilo na tuto akci dotaci ve výši 900 tisíc korun, významný příspěvek ve výši 300 tisíc korun poskytlo také město Nový Bor nebo město Doksy, které podpořilo obě etapy celkovou částkou 200 tisíc korun. Poděkování patří jistě i obcím v regionu, které se k projektu připojily. Obec Horní Libchava podpořila modernizaci chirurgie částkou 20 tisíc, obec Okna poté částkou 10 tisíc. Zbylé finance šly z rozpočtu českolipské nemocnice.

Foto: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa