Kroměřížské dožínky letos nebudou

Foto: město Kroměříž

KROMĚŘÍŽ – Dožínky Zlínského kraje v Kroměříži každoročně připomínají ukončení žní. V letošním roce se ale neuskuteční. Důvodem je koronavirus a související vládní opatření, organizátoři totiž nejsou schopni zajistit jejich důsledné dodržování.

Dožínková slavnost patří mezi tradiční letní slavnosti v Kroměříži. „Jedná se o akci, která není omezená prostorem a není možné zajistit, že se jí zúčastní pouze omezený, v aktuálním čase povolený počet lidí. Vždyť jen krojovaných účastníků průvodu bývá každoročně kolem tisíce, návštěvníků a diváků pak do Kroměříže přijíždí dalších několik tisíc. Navíc se sjíždějí i ze vzdálenějších koutů Moravy a Čech. V současné době stále platí vládní omezení na konání hromadných akcí jako ochrana před případnou hrozbou korovanirové nákazy,“ oznámila dnes místostarostka Daniela Hebnarová.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Letošní dožínky měly být už čtrnácté v pořadí a naplánovány byly na víkend 21. – 23. srpna. Součástí programu bývají vystoupení folklorních souborů, dožínkový jarmark, gastrofestival, workshopy, děkovná mše svatá za úrodu, nepostradatelný průvod krojovaných, který prochází celým městem, a předání dožínkového věnce hospodáři. Patří k nim i setkání se zástupci partnerských měst Kroměříže.

Dožínky jsou jednou z nejstarších domácích i světových lidových tradic. Jejich smyslem byla oslava ukončení sklizně obilí, které zajišťovalo obživu na další období, a poděkování za štědré dary poskytnuté přírodou. Většinou se odehrávaly na statku hospodáře, který měl povinnost žence pohostit a radovánky chasy zaplatit. Dožínky se v Kroměříži konaly do roku 1974, tradice byla obnovena až v roce 2007.