Hrad Rožmberk: Poslední zjevení Bílé paní rožmberské je jednou z největších záhad hradu

Hrad Rožmberk

Tento krásný hrad stojí na vyvýšenině naproti stejnojmennému městečku v Jihočeském kraji. Jde zřejmě o prvotní sídlo Vítkovců – předchůdců rodu Rožmberků.

Historie

Jedná se vlastně o dva hrady, v minulosti samostatné. Starší je Dolní, který byl založen kolem roku 1250. V 16. století byl renesančně přestavěn (po předchozím požáru) a v letech 1840 – 1857 upraven ve stylu romantické novogotiky. Horní hrad je o něco mladší, ten v roce 1522 zničil požár a připomíná jej pouze věž Jakobínka a torzo zdí. V 19. století doplnil oba hrady ještě jednodušší Nový zámek. Dolní hrad má historické interiéry s dobovým mobiliářem a bohatými sbírkami.

Bílá paní – dějiny i legendy

O Bílé paní rožmberské toho bylo napsáno spoustu, ale její poslední zjevení (zatím) prý je jednou z největších záhad hradu. Jejím předobrazem byla, jak se všeobecně traduje, paní Perchta z Rožmberka, dcera Oldřicha II. z Rožmberka. Byla provdána za Jana z Lichtenštejna, který se ženil pro peníze, nerozuměli si však. Manželství se pro Perchtu stalo utrpením, manžel ji měl dokonce trápit hlady. Její příběh se dozvídáme z dopisů, které zasílala své rodině, a ve kterých prosila o pomoc. Jan ji pak na smrtelné posteli údajně měl žádat o odpuštění, toho se mu však nedostalo. Poté, co zemřela samotná Perchta, začala se na hradech pánů z Růže objevovat bílá ženská postava, hlavně, když měl někdo z rodu zemřít.

Rok 1944

Ovšem onen záhadný případ jejího zjevení se odehrál v roce 1944 a dodnes se neví, jak to všechno přesně bylo. Po dřevěném schodišti na ochoz novogotické Anglické věže rožmberského Dolního hradu prý stoupaly dvě dívky, členky nacistické dívčí organizace, které se chystaly na stožáru vztyčit vlajku s hákovým křížem. Když však jejich pohled padl na věž Jakobínku na Horním hradě, vznášela se nad ní tajemná postava v bílém. Dokonce jim hrozila prstem. Dívky všeho nechaly a s křikem uháněly dolů. Toto zjevení měla spatřit později i jedna z vedoucích tábora. Bylo přivoláno gestapo, aby se ujalo vyšetřování, neobjevilo ale nic. A spis, který byl o tom všem sepsán, se po válce ztratil.

Nyní tedy nevíme, zda v roce 1944 vedly na opuštěnou věž Jakobínku nějaké schody, po kterých mohl vystoupat člen českého odboje a zahrát si na Bílou paní. Pokud tomu tak nebylo, možná dívky skutečně spatřily bytost z jiného světa. Na každý pád fašistická vlajka na věži již vztyčována nebyla.

Záhadný obraz

Vraťme se však zpět k Bílé paní a jejímu záhadnému obrazu. Má zpodobňovat paní Perchtu a je zavěšen v jedné z komnat Dolního hradu. Paní na něm píše jakousi hůlkou pod svýma nohama nápis, který se zatím nikomu nepodařilo rozlušti. Podle pověsti ten, kdo záhadný nápis přece jen rozluští, vysvobodí Bílou paní a ještě nalezne cestu k velkému pokladu.