Pozor na prázdninová nebezpečí! Dobrodruhům hrozí i vysoké pokuty

LIBERECKÝ KRAJ – Prázdniny jsou v plném proudu, ale s volnými dny na nás číhají mnohá rizika. Přestože dovolenou bude většina Čechů trávit v tuzemsku, i tady na nás mohou čekat nebezpečné situace, před nimiž varují hasiči.

Před odjezdem na dovolenou vždy nezapomeňte zkontrolovat, zda jste vypnuli elektrické spotřebiče, především žehličku, vařič, ale také televizor nebo počítač. Vyplatí se spotřebiče odpojit přímo z elektrických zásuvek, aby v případě úderu blesku nedošlo ke zničení majetku. Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale voda může protéci i k sousedům pod vámi. Poryv větru pak může rozbít okenní sklo. „Na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte volně položené předměty jako zahradní nábytek či květinové truhlíky. Při silném větru mohou spadnout či odletět a někoho zranit,“ varuje tisková mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Staňte členy FB skupiny Život v Libereckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

KOUPÁNÍ
Před vstupem do vody je třeba posoudit své plavecké schopnosti a vědět, do jaké vody se chystáme. Nikdy neskáčeme do míst, která neznáme, nemůžeme odhadnout hloubku vody. Do vody nikdy nechodíme pod vlivem omamných látek nebo alkoholu. „V případě, že se ocitneme v roli tonoucího, upozorníme na sebe hlasitým voláním, snažíme se uklidnit a položit si hlavu na hladinu, při silném proudu se pokusíme otočit tělo nohama po proudu. V případě, že se někdo snaží zachránit nás, chováme se klidně a necháme se odtáhnout ke břehu,“ vysvětluje mluvčí Hložková.

GRILOVÁNÍ/ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ
Při grilování nebo táboření v přírodě můžeme nedopatřením porušit hned tři zákony. Dle lesního zákona č. 289/1995 Sb. je uvedeno, že je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Zakázáno je taktéž odhazovat nedopalky od cigaret. Pod otevřené ohně spadají i campingové vařiče, byť jsou bezpečnější než klasický táborák. Zákaz táboření a rozdělávání ohňů nalezneme i v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V neposlední řadě se můžeme dostat do rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, protože každý si je povinen počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.
„Rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně je také zakázáno ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa. Dodržovat musíme také dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí, jako jsou stohy slámy, suché listí a kořeny stromů,“ upozorňuje mluvčí hasičů. Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru a před odchodem od tábořiště zabraňte znovurozhoření ohně, ideálně zalitím dostatečným množstvím vody. Nedodržením protipožárních předpisů se vystavujete uložení pokuty až do výše 25 tisíc korun.

RIZIKO PÁDU Z VÝŠKY
Hasiči mají ve svých řadách vynikající a dobře cvičené lezce, kteří již zasahovali v různých situacích, ve kterých šlo o záchranu osob z výšky či po pádu z výšky. V případě, že už se vydáme do míst, kde pád hrozí, myslet musíme na pravidla, díky kterým předejdeme případnému neštěstí. „Při pádu z výšky hrozí poranění páteře a míchy. Důsledkem může být trvalé ochrnutí. Do výšek se vydejte jen do té míry, kam vám síly stačí. Na vyvýšená místa se nikdy nevydávejte pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,“ dodává mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Ilustrační foto