KORONAVIRUS: Ministerstvo zdravotnictví oznámilo změny podmínek karantény. Kdy nebude platit ani pro COVID-pozitivní?

Zdroj: Pxhere

Česko – Koronavirus se na území Česka stále šíří, hovořit lze ale jen o třech větších ohniscích nákazy. Zatímco v OKD na Karvinsku se již opozici podařilo prosadit i realizaci plošného testování všech zaměstnanců, v dalších dvou lokalitách se zdá, že je situace méně dramatická. Přesto na Kutnohorsku kvůli ohnisku v Církvici (kde se koronavirus začal šířit ve firmě HR Partner CZE, ale nakažených bylo zatím zachyceno jen 39) od dnešní půlnoci platí nová opatření – zákaz návštěv v nemocnicích, omezení počtu účastníků při konání hromadných akcí a platí také opět povinnost nosit roušky. Epidemiologové přitom dále pokračují s výzkumem nového typu koronaviru – právě na jeho základě se tak dnes ministerstvo zdravotnictví rozhodlo přistoupit ke změnám v pravidlech karantény osob, které jsou covid-pozitivní. Ty budou moci po 14 dnech opustit domov, i když testování stále neprokáže jejich negativitu.

Za změnou v pravidlech stojí zejména nové poznatky týkající se infekčnosti nového typu koronaviru. Právě po 14 dnech, které zůstávají dobou vymezenou pro povinnou karanténu, tak budou moci i ti, kteří nebudou prokazatelně na přítomnost viru negativní, opustit domov (resp. nebude ani nutné znovu a opakovaně podstupovat testy). Nejen poznatky učiněné zahraničními vědci, ale také zkušenosti z Česka naznačují, že virus může na sliznicích pacientů přežívat přibližně osm až deset dnů. Ti, kteří jsou i po tomto časovém limitu stále pozitivní, v těle sice virus mají, ale již je „mrtvý“ a nikoho dalšího tak neohrozí. Proto není opodstatněné, aby lidé, kteří absolvují povinnou karanténu, museli setrvávat doma déle, než je nezbytně nutné.  Podmínkou pro ukončení karantény po 14 dnech je však prokazatelná bezpříznakovost.

K této změně se ministerstvo rozhodlo také s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. To, že pacienti již po 14 dnech od prokázané nákazy nejsou infekční, pak tvrdí i česká epidemiologická skupina v čele s Rastislavem Maďarem. Dle Maďarova názoru tuto skutečnost dokládají také poznatky z dalších zemí. Testy na koronavirus totiž reagují na určité fragmenty viru, nedokážou však určit, zda je virus stále životaschopný. Nákladné opakované testování (které bylo pro ukončení karantény doposud vyžadováno, stejně jako dvakrát prokázaná negativita), podobně jako izolace delší než dva týdny, tak podle odborníků již nemá smysl.