Kamenný most u Henčova je novou kulturní památkou Vysočiny

Most přes Henčovský potok_je nově kulturní památkou. Foto: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči (NPÚ, ÚOP v Telči).

VYSOČINA, JIHLAVSKO – Na seznam kulturních památek Vysočiny přibyl kamenný jednoobloukový most na hranici katastrů Henčov a Velký Beranov. Najdete ho poblíž silnice II/602, překlenuje Henčovský potok.

Masivní neomítaný most s nízkým mostním otvorem a s omítanou valenou klenbou je vystavěný z hrubě opracovaného vyspárovaného lomového kamene. Vznikl v letech 1783–1785 jako součást vybavenosti budované císařské silnice spojující Jihlavu s Brnem, o jejíž výstavbě, jako jedné z nejstarších a nejdůležitějších tuzemských silnic, rozhodla už Marie Terezie. Kolem roku 1938 byla však silnice v několika nebezpečných serpentinách přeložena a narovnána, a most včetně původního úseku silnice tak ztratil svůj význam.

Historický kamenný most představuje zajímavou technickou památku, která dokládá vývoj mostního stavitelství v raném novověku. Je pěkným příkladem zručnosti našich předků. „I když svým technickým provedením nepřesahuje regionální význam, z historického hlediska je velmi cenným dokladem průběhu původního trasování jedné z nejstarších tuzemských silnic, neboť se díky přeložce uchoval v autentické podobě,“ konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Kromě 2 986 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území Kraje Vysočina nacházejí tři městské a tři vesnické památkové rezervace, 22 městských a pět vesnických památkových zón a jedna krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO figurují Telč – historické jádro města, Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč – soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa. Kraj Vysočina se tak pyšní nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR.