Když vás propustí. Jak je dlouhá výpovědní lhůta, kolik dostanete a dokdy

Ilustrační foto

Koronavirus citelně dopadl na většinu českých firem. Některé situaci ustály, jiné však přikročily k propouštění. Nezaměstnanost v květnu činila 3,6 %, celkově se jedná o více než čtvrt milionu lidí. Číslo není výrazně dramatické, předpokládá se ale, že se bude postupně zvyšovat. Největší meziměsíční nárůst nezaměstnanosti se týkal např. okresů Cheb, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Praha. (Naštěstí existují také okresy, kde nezaměstnanost naopak klesla.) O práci přišli zejména zaměstnanci v oblasti služeb. Na co máte nárok, pokud patříte právě k těm, které potkala nebo pravděpodobně potká výpověď?

Nárok na odstupné není vždy

Nejdříve je potřeba upřesnit, kdo a kdy má nárok na odstupné. Musíte být zaměstnancem v pracovním poměru a obdržet výpověď z tzv. organizačních důvodů, např. ruší se část firmy nebo se ruší vaše pracovní místo z důvodu nadbytečnosti (podrobně § 52 zákoníku práce). Pokud jste dohodáři, tedy pracujete na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, nárok na odstupné nemáte. Nárok na něj rovněž nemáte, když vám uplyne pracovní poměr na dobu určitou. Pokud je vám dána výpověď ve zkušební době, odstupné také nedostanete.

Výpovědní doba

Výpovědní doba je až na výjimky minimálně dva měsíce. Na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem může být prodloužena, nikoli však zkrácena, nad zákonný limit. Začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. (Může tedy připadnout i na sobotu nebo neděli.) Výpověď musí být zaměstnanci doručena do vlastních rukou, např. předáním na pracovišti, zasláním klasickou poštou domů nebo e-mailem.

Odstupné

Odstupné se řídí počtem odpracovaných let. Pokud jste odpracovali u svého zaměstnavatele méně než rok, máte nárok na jednonásobek svého průměrného výdělku. Jestliže jste odpracovali alespoň rok a déle, ale zároveň méně než dva roky, pak dostanete dvojnásobek. Nejvíce dostanete při odpracování dvou a více let, a to trojnásobek svého průměrného výdělku. Odstupné vám musí zaměstnavatel vyplatit  v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, pokud se písemně nedohodnete jinak.

Od chvíle, kdy obdržíte výpověď, máte dle délky vašeho pracovního poměru ještě zajištěny minimálně tři platy (dva za výpovědní dobu plus jeden za odpracovaný necelý rok), maximálně pět platů (dva za výpovědní dobu plus tři za odpracovanou dobu delší než dva roky).

Na co si dát pozor

Pozor na situaci, kdy se vás bude zaměstnavatel snažit přimět k tomu, abyste odešli dohodou k určitému datu. Může se lehce stát, že se připravíte o příjem za období výpovědní lhůty nebo ztratíte nárok na odstupné. Je tedy nutné, aby v dohodě bylo jednoznačně uvedeno, že váš pracovní poměr končí např. z důvodu rušení pobočky dle § 52 písm. a) zákoníku práce a zaměstnanci přísluší odstupné (včetně uvedení podrobností týkajících se výše odstupného a jeho vyplacení). I když vám v dohodě zaměstnavatel odstupné přizná v zákonné výši, zpravidla v ní stanoví, že ukončíte pracovní poměr k nějakému blízkému datu, čímž se ovšem připravíte o plat, který byste pobírali v rámci dvouměsíční výpovědní doby. Solidní firmy to řeší tak, že pracovníkovi jako protihodnotu za dřívější odchod nabídnou vyšší odstupné.