Paušální daň 3 v 1. Administrativní úleva pro živnostníky a OSVČ již na dohled

Ilustrační foto

Živnostníci potřebují pracovat a ne papírovat a pobíhat po úřadech. Každoroční odvody státu se pro ně stávají noční můrou. Musí sledovat nejen úhrady daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění, ale také měnící se vzhled formulářů a často také zákonů samotných. Někteří si najímají externí účetní, jiní bojují s administrativou sami. Od příštího roku se má tato situace změnit. Počínaje 1. lednem 2021 by měla být spuštěna paušální daň pro živnostníky a OSVČ, která jim umožní splnit prostřednictvím jedné paušální platby jak daňovou povinnost, tak odvody pojistného. Kdy lze této možnosti využít? Vyplatí se i po finanční stránce?

Proč 3 v 1?

Díky paušální dani budou mít živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ možnost prostřednictvím jednoho formuláře a jedné paušální platby vyřešit hned tři záležitosti, a to povinnost k dani z příjmů, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému.

Pro koho a za kolik

Na rok 2021 by měla být výše paušální daně 5 740 Kč měsíčně. Zahrnovala by pojistné ve výši 2514 Kč a daň z příjmů v symbolické výši 100 Kč, která kompenzuje navýšení třetí komponenty (minimálního sociálního pojistného) o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 3126 Kč. Využít možnosti paušální daně by měli pouze živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ s ročním příjmem z podnikání do 800 000 Kč a neregistrovaní k platbě DPH. Rozhodnout se pro ni mohou zcela dobrovolně, tedy pokud by nezískala jejich sympatie, mohou pokračovat v dosavadním režimu.

 Paušální daní nemusíte vždy ušetřit peníze

Hlavní přínos paušální daně tkví v tom, že se živnostníkům a drobným podnikatelům uleví od administrativní zátěže. Pokud od ní však někdo automaticky očekává, že ušetří, může se mýlit. Pro tento případ je nutné udělat si individuální kalkulaci. Také je potřeba nezapomínat, že s přihlášením se k paušální dani odpadá možnost uplatňovat další daňové slevy a úlevy, např. na děti, slevu na manželku a podobně.

Výhody daně

Kromě již uvedeného zjednodušení administrativy (žádné daňové přiznání a prohlášení o příjmech pojišťovnám) je další nespornou výhodou to, že vás tyto instituce již ve většině případů nebudou mít důvod kontrolovat. Paušální daň bude také pro přihlášené znamenat vyšší starobní důchod. Díky navýšení složky odvodu minimálního  sociálního pojistného o 15 %  budou dotyční odvádět vyšší důchodové pojistné, většina z nich totiž dosud platí jen opravdu nezbytné minimum.

Paušální daň by měla být přínosem i pro celý systém

Ministerstvo financí odhaduje, že by se k dani mohlo přihlásit přibližně 127 tisíc lidí. Celkový pozitivní dopad paušální daně na veřejné rozpočty je vyčíslen na +280 mil. Kč. Dopad na sociální pojistné je kladný, a to ve výši +530 mil. Kč.

Zdroj: MFCR