Chodníky kolem škol a školek a okolí dětských hřišť se v Prostějově neošetřují chemicky

Květnatá louka na Sídlišti svobody v Prostějově

PROSTĚJOV – Město Prostějov reaguje na řadu zavádějících i zcela lživých informací týkajících se používání glyfosátů pro likvidaci plevele v Prostějově. Některé nepřesné informace uvádí na pravou míru a informuje, jak při likvidaci plevele skutečně postupuje.

O zeleň se v Prostějově stará firma FCC, která v minulosti odkoupila 49% Technických služeb a pro město nyní zajišťuje komunální služby. Ve městě proběhl test a následné vyhodnocení alternativních metod hubení plevele mechanických i chemických. Jako vybraný alternativní způsob, který se bude nadále rozšiřovat, byla zvolena likvidace plevele horkou párou. Byly vybrány lokality, ve kterých se bude tento způsob ošetření provádět, to znamená cestní sítě v sadech a parcích, přilehlé chodníky kolem mateřských a základních škol, okolí psích louček, okolí dětských hřišť a autobusových zastávek. Aktuálně se vytváří mapový podklad, který tyto lokality přesně nadefinuje.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

V ostatních lokalitách se plevel hubí chemicky. Termíny chemických postřiků v zeleni se zveřejňují. U postřiků na chodnících je umístěna informační cedule v době aplikace a po zaschnutí je cedule přesunuta na místo další aplikace. Aplikace, ať už v zeleni nebo na chodnících, se vždy označuje. Neoznačuje se pouze aplikace na silnici, protože toto není technicky možné. Chemické postřiky se neaplikují na chodníky případně silnice bez zaplevelení. Aplikace je vždy prováděna lokálně podle stavu a míry zaplevelení. Vždy je brán ohled na aktuální stav počasí. Pokud dojde ke změně počasí (vítr, déšť), je aplikace okamžitě přerušena.

Město také upozorňuje na to, že lidé někdy manipulují s fotografiemi. Zveřejněný snímek z října 2019 s plochou vypálenou Tartanem na Sídlišti svobody je sice autentický, nicméně nikdo neobjasnil, že užití Tartanu nebylo samoúčelné, ale aplikace byla provedena z důvodu plánovaného výsevu květnaté louky. Město zveřejnilo snímky stejné plochy z letošního roku.