O Plzeňský kraj je mezi cizinci zájem: Nejvíce zde žije Ukrajinců

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

PLZEŇSKÝ KRAJ – Dlouhodobá průmyslová tradice našeho kraje a s ní spojená zvýšená poptávka po zaměstnancích do určitých pracovních pozic je určitě jedním z největších taháků, proč počet cizinců v našem kraji patří k těm nejvyšším v rámci ČR.

V loňském roce žilo v Plzeňském kraji 39 779 cizinců (do celkového výčtu nebyli zahrnuti azylanti). Tvořili tak 6,7 % z celkového počtu obyvatel v regionu, což je čtvrtý nejvyšší podíl v celorepublikovém srovnání. V tomto směru nejvíce cizinců žije v krajích Hl. město Praha, Středočeském a Jihomoravském.

Nejvíce v Plzeňském kraji žije Ukrajinců, kteří tvoří více jak jednu čtvrtinu všech cizinců (27,1 %). Za nimi se řadí Slováci (21,5 %), a Vietnamci (14,6 %). Nemálo zde žije i příslušníků Bulharska (7,1 %) a Rumunska (6,5 %). Nechybí zde ani Němci (5,2 %).

V roce 2019 pobývalo v kraji 52,6 % cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. „V porovnání s předchozím rokem zde došlo k navýšení o 2,3 procentního bodu. Příčinou by mohl být narůstající počet cizinců přicházejících zejména z Ukrajiny, který se meziročně zvýšil o 22,0 %,“ uvádí Tereza Mildorfová z Krajsky správa ČSÚ v Plzni.

Zhruba polovina cizinců v loňském roce žila na území okresu Plzeň-město. Co se týče pohlaví, o něco více dominovali muži s 57,8 %. Věkové složení cizinců se zde moc nemění. Nejvíce k nám přichází osoby v produktivním věku (15–64 let), které tvoří 85,4 %.