Poznejte Velešín s průvodcem!

VELEŠÍN – Jak dobře znáte okolí tohoto jihočeského města? Chcete se dozvědět více o tamních archeologických výzkumech? Komentovaná procházka lokalitami Velešín-Val a Kamenná věž je pro vás jako stvořená.

Lokality Velešín-Val a Kamenná věž jsou známé již řadu let, avšak díky nedávnému archeologickému výzkumu je možné je lépe datovat. Velešínský val je poměrně zřetelně viditelný, dvě stě metrů dlouhý a až pět metrů vysoký s nepříliš výrazným příkopem. Dříve se myslelo, že pochází z třicetileté války, ale nový výzkum prokázal jeho raně středověké stáří. To znamená, že ostrožna nad řekou Malší patří k dalším raně středověkým hradištím v regionu, jako jsou Branišovice, či Doudleby. Lokalita Kamenná věž byla pro svou polohu využívána ve více dějinných obdobích, první zmínky jsou z neolitu a posléze ze starší doby bronzové. V lokalitě se nacházejí i pozůstatky vrcholně středověkého osídlení, zřejmě souvisejícího s hradem Velešín na protější ostrožně.

Přihlaste se na stránkách archeologického ústavu a vydejte se po nezpevněných lesních, či polních cestách na komentovanou procházku lokalitami Velešín-Val a Kamenná věž. Sraz je 13. srpna ve 14 hodin na křižovatce u informační tabule k valu. Od průvodce se také dozvíte výsledky nejnovějších výzkumů této oblasti.